Hoe bepaalt een ZZP'er een uurtarief?

21/05/2019

Een uurtarief bepalen is niet eenvoudig. Regelmatig wordt ZZP Nederland gevraagd wat het uurtarief voor een ZZP´er moet zijn. Dit is helaas niet een standaard uurtarief uit een lijstje. Het uurtarief moet u zelf bepalen. Dit hangt van een aantal factoren af. Specialisatie van de opdracht en uw vaardigheid Als u een vak uitoefent dat iedereen wel onder de knie heeft zal uw vraagprijs een stuk lager moeten liggen dan wanneer u specifieke kennis heeft die nodig is voor een bepaalde opdracht. Zeker als die kennis vrijwel nergens aanwezig is. Duur of omvang van de opdracht Indien men u ergens wil inhuren voor een klus van 4 uur zal uw uurtarief een stuk hoger kunnen liggen dan wanneer u een opdracht kunt krijgen waar 3 maanden werk in zit. Op zich logisch want u hoeft zich dan 3 maanden geen enkele zorg te maken over uw inkomen. Kijk wel vooruit en bedenk dat u na drie maanden ook weer een opdracht moet binnenhalen.

 

Concurrentie – vraag en aanbod

Als u een opdracht kunt krijgen waar men voor in de rij staat om te mogen uitvoeren zult u uit concurrentieoverwegingen wel eens uw prijs moeten aanpassen. Opdrachtgevers weten dat  ook en zullen daar gebruik van maken.

Het verwachtingspatroon van uw opdrachtgever

In gesprekken met uw opdrachtgever kunt u al snel ontdekken hoe hard men uw specialisme nodig heeft en wat uw opdrachtgever verwacht te moeten betalen. Prijzen dienen ook  marktconform te zijn. Een timmerman kan niet een veel hoger uurtarief vragen dan zijn collega’s. Uw opdrachtgever kent natuurlijk ook de gangbare uurtarieven in de markt.

 

Hoe goed kunt u onderhandelen?

Misschien wel een van de belangrijkste onderdelen is het onderhandelen over de prijs die u vraagt. Er zit altijd wel een marge in die u naar zich toe kunt trekken. Met name bij  omvangrijkere opdrachten speelt dit een grote rol. Hoe graag wilt u en hoeveel mensen staan in de rij bij uw opdrachtgever? Overspeel uw hand niet door te hoog in te zetten, aan de andere kant moet u ook niet al te bang zijn. Een te laag tarief wekt argwaan. Het gaat om uw eigen geld.

 

Het verwachtingspatroon van je opdrachtgever

In gesprekken met je opdrachtgever kun je al snel ontdekken hoe hard men jouw specialisme nodig heeft en wat de opdrachtgever verwacht te moeten betalen. Prijzen dienen ook marktconform te zijn. Een timmerman kan niet een veel hoger uurtarief vragen dan zijn collega’s. De opdrachtgever kent natuurlijk ook de gangbare uurtarieven in de markt.

 

Taakstellend uurtarief

Uitgaand van een inkomen dat u nodig heeft of wilt gaan verdienen spreken we van een  taakstellend uurtarief. U dient hiervoor uw kosten goed te kennen en in kaart te brengen. Stel dat u per jaar een gewenst inkomen van € 25.000,- netto wilt verdienen. Wat moet dan uw uurtarief zijn? Om € 25.000,- netto te verdienen moeten al uw kosten voor het bedrijf en de privébelastingen en sociale lasten hierbij opgeteld worden en verdeeld over het aantal declareerbare uren per jaar. Of een uurtarief haalbaar is blijft altijd afhankelijk van vraag en aanbod.

 

Een voorbeeld berekening

€ 25.000,- netto berekend naar bruto zal ongeveer € 32.000,- zijn. Jouw bedrijfskosten bedragen ongeveer € 12.000,- per jaar. Samen is dit € 44.000,- Gedeeld door declarabele uren (1200) betekent dit een uurtarief van € 36,66 excl. btw. Of dit uurtarief haalbaar is hangt natuurlijk af van vraag en aanbod. Maar bovengenoemd tarief is wel een leidraad.

 

Bron: ZZP Nederland

 

Leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) die zelfstandig ondernemer zijn, kunnen hun lidmaatschap laten omzetten naar een HZC/ZZP-lidmaatschap en hebben automatisch een abonnementop Stichting ZZP Nederland. Daarvoor kunt u zich melden bij de  ledenadministratie van HZC en HZC doet de rest.