Loon over vakantiedagen

08/02/2018

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je die doorbetaald. Veel werkgevers betalen alleen het basisloon over deze vakantiedag. De structurele toeslagen en het gemiddelde over de overuren worden vaak niet uitbetaald over zo’n vakantiedag.

 

In 2011 heeft het Hof van Justitie (Europese rechter) bevestigd dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht houdt op doorbetaling van zijn loon. Daarbij is tevens uitgesproken dat niet alleen het basissalaris van de werknemer dient te worden doorbetaald, maar ook alle componenten, die intrinsiek (= wezenlijk) samenhangen met de taken, die de werknemer in zijn arbeidsovereenkomst zijn opgedragen en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt. Het Hof van Justitie wil dat voor een werknemer de beloning tijdens zijn vakantie vergelijkbaar is aan de beloning over de periodes waarin hij werkzaam is, zodat het niet aantrekkelijker is om door te werken dan vakantie te  houden. Het Hof van Justitie heeft daarbij overwogen dat het aan de nationale rechter is om te beoordelen welke componenten tot het loon gerekend moeten worden.

In Nederland is al door een kantonrechter uitgesproken, hetgeen bevestigd is door het Gerechtshof, dat onregelmatigheidstoeslag ook tijdens vakantieperioden dient te worden betaald. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat deze toeslag structureel wordt uitgekeerd en er gesproken kan worden van een intrinsieke samenhang met de uitvoering van de taken.

Er zijn nog geen uitspraken over structurele overwerktoeslag, gemiddelde over de overuren, toeslag voor werken op zaterdag, toeslag voor werken op zondag, vuilwerktoeslag, ploegentoeslag en koudetoeslag.

Er zullen hierover mogelijk in den lande proefprocedures gevoerd gaan worden bij de rechter, waarbij een nabetaling over de afgelopen 5 jaar - de maximale termijn, waarover loon teruggevorderd kan worden - gevorderd wordt. Bij HZC volgen we dit met grote belangstelling.

Opgemerkt moet worden dat onkostenvergoedingen buiten deze berekening vallen.

 

Stuitingsbrief

Als je vaak overuren maakt en structureel toeslagen hebt, maar deze door je werkgever niet uitbetaald worden over je vakantiedagen, adviseren wij je om je werkgever schriftelijk te sommeren dat je nog extra loon over je vakantiedagen uitbetaald wil krijgen tot 5 jaar terug of (als je korter in dienst bent dan 5 jaar) vanaf het begin van je dienstverband, namelijk de structurele toeslagen en het gemiddelde van je overuren. Geef ook aan dat je met deze brief de verjaringstermijn stuit en dat je aanspraak maakt op de wettelijke verhoging wegens het niet tijdig betalen van het juiste bedrag aan loon over de vakantiedagen en de wettelijke rente. Geef tenslotte aan dat je binnen 2 weken een reactie wil hebben.

Bewaar deze brief goed. Bewaar ook het antwoord van je werkgever goed. Heb je moeite met het opstellen van deze brief, dan kun je uiteraard de medewerkers van HZC inschakelen voor hulp.

Hopelijk zal je werkgever dit extra loon over je vakantiedagen tot 5 jaar terug nabetalen. Anders wordt het afwachten wat de uitkomsten van de proefprocedures worden.

 

HZC leden kunnen een voorbeeld van een stuitingsbrief downloaden via de ledenwebsite.