Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)

29/03/2018

Op het moment van schrijven van dit artikel, is er een droevig nieuwsbericht gepubliceerd: “Aantal dodelijke ongelukken op bouwplaatsen stijgt”. De Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, heeft cijfers gepubliceerd over het aantal (dodelijke) bedrijfsongevallen op bouwplaatsen.

 

Uiteraard doet de Inspectie SZW, de vakbonden en werkgeversorganisaties er veel aan om de veiligheid te verhogen. Neemt natuurlijk niet weg dat elk ongeval er één teveel is.

 

Wat doet de Inspectie SZW nog meer behalve cijfers publiceren over ongevallen?

 

Onderzoeken bedrijfsongevallen

Werkgevers zijn verplicht bedrijfsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. Dodelijke ongevallen en ongevallen met letsel waarbij de werknemer in het ziekenhuis belandt, moeten direct gemeld worden. Hiervoor is de Inspectie SZW 24/7 bereikbaar.

 

Informatieverstrekking

Op de website van de Inspectie SZW is veel algemene informatie beschikbaar over de regels tijdens het werk. Bijvoorbeeld over de Arbeidstijdenwet, lichamelijke belasting, het werken met gevaarlijke stoffen etc.

Ook kunt u voor informatie contact opnemen met de HZC-Servicedesk.

 

Tools

Bijvoorbeeld “zelfinspectie” of u tijdens uw werkzaamheden genoeg let op uw veiligheid en uw gezondheid.

 

Het melden van misstanden

Als u merkt dat uw werkgever of inlener zich niet houdt aan (veiligheids) regels, kunt u een melding doen bij de Inspectie SZW. Dit kan ook anoniem.

 

Inspecties

De Inspectie SZW is bevoegd tot (onaangekondigd) uitvoeren van inspecties bij bedrijven en bouwplaatsen.

 

Opsporen

De Inspectie SZW maakt werk van het opsporen van uitbuiting, illegale arbeid, mensensmokkel etc.

 

Onderzoek

Het onderzoeken en in kaart brengen van bijvoorbeeld arbeidsrisico’s in de bouw en andere sectoren.

De publicaties zijn terug te vinden op de website van de Inspectie SZW: www.inspectieszw.nl

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, kunt u uiteraard contact opnemen met de HZC-Servicedesk.