Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)

In 2022 kwam uit een onderzoek van de inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, naar voren dat het aantal dodelijke ongelukken op bouwplaatsen stijgt. De Inspectie SZW heeft hierover toen cijfers gepubliceerd.

 

Uiteraard doet de Inspectie SZW, de vakbonden en werkgeversorganisaties er veel aan om de veiligheid te verhogen. Neemt natuurlijk niet weg dat elk ongeval er één teveel is.

 

Wat doet de Inspectie SZW nog meer behalve cijfers publiceren over ongevallen?

 

Onderzoeken bedrijfsongevallen

Werkgevers zijn verplicht bedrijfsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. Dodelijke ongevallen en ongevallen met letsel waarbij de werknemer in het ziekenhuis belandt, moeten direct gemeld worden. Hiervoor is de Inspectie SZW 24/7 bereikbaar.

 

Informatieverstrekking

Op de website van de Inspectie SZW is veel algemene informatie beschikbaar over de regels tijdens het werk. Bijvoorbeeld over de Arbeidstijdenwet, lichamelijke belasting, het werken met gevaarlijke stoffen etc.

Ook kunt je voor informatie contact opnemen met de HZC-Servicedesk.

 

Tools

Bijvoorbeeld “zelfinspectie”: let je tijdens je werkzaamheden genoeg op je veiligheid en gezondheid.

 

Het melden van misstanden

Als je merkt dat jouw werkgever of inlener zich niet houdt aan (veiligheids) regels, kunt je een melding doen bij de Inspectie SZW. Dit kan ook anoniem.

 

Inspecties

De Inspectie SZW is bevoegd tot (onaangekondigd) uitvoeren van inspecties bij bedrijven en bouwplaatsen.

 

Opsporen

De Inspectie SZW maakt werk van het opsporen van uitbuiting, illegale arbeid, mensensmokkel etc.

 

Onderzoek

Het onderzoeken en in kaart brengen van bijvoorbeeld arbeidsrisico’s in de bouw en andere sectoren.

De publicaties zijn terug te vinden op de website van de Inspectie SZW: www.inspectieszw.nl

 

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, kun je uiteraard contact opnemen met de HZC-Servicedesk.