Omrekening Pensioenfonds Vervoer

03/05/2018

Pensioenfonds Vervoer heeft afgelopen periode alle deelnemers aangeschreven om een aanbieding te doen het prepensioen om te laten rekenen naar een verhoogd ouderdomspensioen.

 

Door de verhoogde AOW leeftijd, wordt het voor veel werknemers steeds minder aantrekkelijk om eerder te stoppen met werken. Het is niet toegestaan om inkomsten uit werk te ontvangen naast een pensioenuitkering die is ingegaan buiten de periode tot 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Het gat tussen 65 (einde prepensioenuitkering) en de AOW leeftijd zal moeten worden opgevangen met andere inkomsten en hiervoor wordt vaak de levenslange ouderdomspensioenuitkering aangesproken.

Daarnaast is de huidige prepensioen-regeling zo opgesteld dat de uitkering verplicht in moet gaan zodra een werknemer tussen 60 en 65 jaar, om welke reden dan ook, de sector vervoer verlaat. Denk hierbij aan werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of andere baan. Werken naast de prepensioenuitkering heeft grote financiële gevolgen en is dus eigenlijk niet mogelijk.

 

Het Pensioenfonds Vervoer geeft de deelnemers nu de mogelijkheid om het opgebouwde prepensioen om te zetten naar een hoger ouderdomspensioen en hierdoor krijgt de deelnemer dus de mogelijkheid om zelf de keuze te maken om te stoppen met werken, mocht hij in de periode tussen 60 en 65 jaar werkloos raken. Het opgebouwde pensioen is hierdoor ook gegarandeerd aan het pensioen toegekend en u kunt dit dus ook niet meer kwijtraken door bijvoorbeeld onder een andere cao te gaan werken na uw 60e verjaardag.

 

Wij hebben verschillende aanbiedingen van het pensioenfonds Vervoer doorgenomen en komen eigenlijk telkens uit op een positief advies. Dit wil zeggen dat het advies is om geen bezwaar te maken op de voorgestelde omrekening. Mocht u echter kort na uw 65e verjaardag willen stoppen met werken, kan de omrekening wel minder gunstig zijn. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op met de HZC Servicedesk.