Privacystatement (leden)

De  HZC Privacy Speerpunten

 1. HZC raadpleegt en verwerkt alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de realisatie van een specifiek en vooraf vastgesteld doel.
 2. HZC verwerkt nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk en bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
 3. Iedereen binnen HZC is persoonlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de beveiliging ervan.
 4. Elk beveiligingsincident waar persoonsgegevens bij zijn betrokken wordt direct na constatering gemeld bij het Meldpunt Incidenten.
 5. HZC is transparant over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt en over de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen.
 6. Leden en andere relaties van HZC hebben de mogelijkheid om controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen.

 

Vakvereniging Het Zwarte Corps, nader aangeduid als HZC, biedt jou ondersteuning op het gebied van werk en inkomen. O.a. via de website www.hzc.nl Uiteraard kun je via de site ook gemakkelijk lid worden. 

 

We delen hier informatie, maar ook via onze digitale nieuwsbrieven en social media. Om de informatie te geven die bij jou past en om je bijvoorbeeld digitale nieuwsbrieven te sturen en onze dienstverlening op jou te kunnen afstemmen, verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij gaan altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

 

 

We nemen onze verantwoordelijkheid

 

HZC  is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt.

 

Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden waar we persoonsgegevens voor verwerken. Voor onze online dienstverlening doen wij dat via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden;

 • jou bij een kwestie eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken 

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

nooit ongevraagd via de website www.hzc.nl jouw persoonsgegevens openbaar maken. Jouw gegevens zijn afgeschermd en onzichtbaar en alleen door jou in te zien.

 

 

Waarom gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens?

 

Als je onze website bezoekt, een vraag stelt of lid wordt, laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of via het lidmaatschap bij ons bekend zijn in het kader van de door jou gevraagde dienst. Deze persoonsgegevens bewaren wij zolang nodig.

 

Wij bewaren deze gegevens zodat wij sneller en gemakkelijker contact met je kunnen opnemen als het gaat om je lidmaatschap of over diensten die je hebt afgenomen. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Als er een vermoeden bestaat van fraude of misbruik van onze website kunnen wij je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

 

Welke persoonsgegevens gebruiken en bewaren wij?

 

Wij kunnen de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken: 

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)

 • Telefoonnummer

 • Factuuradres

 • E-mailadres

 • Betalingsgegevens

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Werkgeversgegevens/cao
 • Lidnummer 

 

Hoe we je informeren over producten en diensten

 

Wij kunnen jou, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze (nieuwe) producten en diensten: 

 • per post

 • per e-mail

 • per digitale nieuwsbrief en formulieren

 • via social media

 • per telefoon

 

Digitale nieuwsbrieven en formulieren

 

Leden kunnen zich abonneren op een digitale nieuwsbrief waarmee we je informeren over onze producten en diensten en over ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De digitale nieuwsbrieven sturen we naar het door jou opgegeven e-mailadres. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de nieuwsbrief, bijvoorbeeld door deze wel of niet door te sturen. 

 

 

Beveiligingsmaatregelen

 

Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te beperken, nemen wij strenge beveiligingsmaatregelen. 

Een aantal maatregelen die we nemen: 

 • Wij schermen toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

 • Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven.

   

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen is het aan te bevelen om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.