Privacystatement

De  HZC Privacy Speerpunten

  1. HZC raadpleegt en verwerkt alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de realisatie van een specifiek en vooraf vastgesteld doel.
  2. HZC verwerkt nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk en bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
  3. Iedereen binnen HZC is persoonlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de beveiliging ervan.
  4. Elk beveiligingsincident waar persoonsgegevens bij zijn betrokken wordt direct na constatering gemeld bij het Meldpunt Incidenten.
  5. HZC is transparant over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt en over de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen.
  6. Leden en andere relaties van HZC hebben de mogelijkheid om controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen.

HZC leden kunnen het uitgebreide privacystatement lezen via de ledenwebsite.