Leden stemmen in met nieuwe cao Rail Infra Structuur

23/11/2018

De afgelopen weken is jullie mening gevraagd over het onderhandelingsresultaat (OHR) voor de cao Rail Infra Structuur (RIS). De meerderheid van de HZC leden is akkoord gegaan, maar er was toch ook een behoorlijk grote groep tegen. Voor ons is dit wel een signaal waar we in het verdere traject zeker rekening mee gaan houden. Inmiddels is bekend dat leden van andere vakbonden ook hebben ingestemd, waardoor er een nieuwe CAO RIS ligt.

 

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 

Loon, ATM en ORT

 • Een loonstijging van 4,25% per periode 1 2019.
 • ATM komt te vervallen en de wet op de rust en arbeidstijden wordt grotendeels toegepast. Alle diensten worden minimaal 8 uur. Als een dienst maar 4 uur heeft geduurd en er zijn 2 reisuren, wordt er 8 uur betaald. Is er sprake van een dienst van 8 uur met 2 reisuren, dan wordt er 9 uur betaald: 8 arbeidsuren en 2 reisuren, min het eerste reisuur eigen tijd, zoals dat nu ook geldt.
 • De beloning van een reisuur wordt gelijk aan de beloning van een arbeidsuur.
 •  Als de dienst buiten het dagvenster valt is er sprake van recht op toeslag. Dit geldt ook voor reisuren.
 • Artikelen 6.2.h en 6.2 k worden aangepast naar de regels van de arbeidstijdenwet. Dit geldt niet voor de mogelijkheid om 1 x per periode van 7 x 24 uur de rust in te korten tot 8 uur.
 •  De 6e/7e nachtdienst vervalt hiermee. Het blijft mogelijk om deze op vrijwillige basis te werken.
 • Opbouw CO uren vervalt.
 • ORT toeslagen kunnen worden omgezet in vrije tijd om hiermee vrije tijd voor de toekomst te sparen.
 • ORT vanaf periode 1 2019: bij opname van vakantierechten ontvangen medewerkers 100% van een gemiddelde van de verdiende toeslagen in het jaar daarvoor.

 

ORT Verleden

Onregelmatigheidstoeslag (ORT): over het verleden (de periode 15-10-2012 tot en met periode 13 2018) krijgen medewerkers die op 1-1-2019 in dienst zijn individueel de keuze voor opnemen in vrije tijd of uitbetalen. Werkgevers verstrekken binnenkort een formulier om deze keuze kenbaar te maken.

 1. Bij opnemen in vrije tijd wordt de 100 % waarde van het te betalen bedrag vastgezet en mogen medewerkers hiervoor uren in vrijetijd opnemen. voor zorgverlof, ouderschapsverlof of verlof voorafgaand aan hun pensioen. Wanneer alle andere verlofaanspraken op zijn, kan een medewerker dit bedrag (ook) gebruiken voor het opnemen van incidenteel verlof
 2. Voor uitbetalen zijn er 3 mogelijkheden:
 1. 90 % van de waarde verdeeld over 78 periodes (6 jaar);
 2. 80 % van de waarde verdeeld over 65 periodes (5 jaar);
 3. 60 % van de waarde verdeeld over 52 periodes (4 jaar);

De waarden van het resterende openstaande bedrag wordt geïndexeerd met de CAO verhogingen vanaf periode 1 2020.

 • Bij uitdiensttreding ontvangen medewerkers 75 % van het resterende openstaande bedrag; medewerkers die om bedrijfseconomische reden het bedrijf moeten verlaten krijgen 100%.
 • Medewerkers die voor 1-1-2019 niet meer in dienst zijn van de werkgever(s) waarvoor zij in de periode van 15-10-2012 – 28-12-2018 onregelmatig gewerkt hebben, moeten zichzelf voor 1-4-2019 melden bij de oud werkgever. Zij krijgen 75%. Medewerkers die  het bedrijf hebben verlaten met een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting in de VSO, krijgen geen uitkering.
 • Bij overlijden ontvangen nabestaanden 100 % van het resterende openstaande bedrag;

 

 

Er zijn ook afspraken gemaakt op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, vakmanschap en vitaliteitsbeleid. Die vind je terug in het volledige OHR, samen met de uitgebreide afspraken op bovenstaande onderwerpen. Dit document hebben wij met de vorige nieuwsbrief aan u meegezonden en staat ook op onze website www.hzc.nl.

 

Hoe nu verder

Het onderhandelingsrestultaat wordt nu ondertekend door werkgevers en vakbonden, waarna de cao wordt aangepast op de afspraken die zijn gemaakt in het OHR. De rest van de cao blijft ongewijzigd. Op korte termijn wordt de algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd, waardoor de CAO voor iedereen die werkzaam is in de Rail Infra van toepassing is.

 

Het komende jaar zal verder worden toegewerkt naar een meer moderne cao: Een cao die goed te begrijpen is en waar mensen zelf mee kunnen beslissen over de vorm van hun persoonlijke arbeidsvoorwaarden.