Vorstverlet aangepast: Eigen risico nog 5 dagen in plaats van 15

07/01/2019

Werkgevers draaien deze winter nog maar 5 in plaats van 15 dagen op voor de kosten van vorstverlet. Bouwend Nederland maakt bekend dat de partijen bij de cao Bouw & Infra dit hebben besloten.

 

De verlaging van het eigen risico is mogelijk omdat er genoeg premie is gespaard in het sectorfonds Bouwbedrijf. Daarmee kan nu het aantal eigen risicodagen in de Vorst WW-regeling in artikel 74 van de cao worden verlaagd. Achterliggend idee is dat de bedrijven die afgelopen jaren de premie hebben betaald, daarvan nu ook als eerste profiteren.

 

WW-uitkering

De verlaging van het aantal dagen betekent dat het risico van vorst voortaan de eerste 5 dagen voor rekening van de werkgever komt. Dat was afgelopen jaren 15 dagen. Bouwvakkers hoeven niet meer buiten aan de slag bij een gevoelstemperatuur van – 6 graden.

Wanneer er op deze dagen niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het loon voor 100 procent door. Voor de vorstdagen boven het aantal van 5, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering aanvragen.

De werkgever betaalt de werknemer vervolgens een aanvulling op de WW-uitkering tot 100 procent van het loon. Om een beroep te kunnen doen is het wel verplicht om de vorstdagen te melden. Ook als de werkgever geen gebruik maakt van de wettelijke voorziening of de aanvraag door het UWV wordt afgewezen, krijgt de werknemer zijn loon 100 procent doorbetaald.

 

Vermogen sectorfonds anders ingezet

Daarnaast zullen cao-partijen Bouw & Infra zich er de komende periode voor inzetten om het vermogen van het sectorfonds ook op een andere manier te benutten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden van opleidingsvouchers voor arbeidskrachten met een achterstand op de Bouw & Infra arbeidsmarkt. Zij kunnen daarmee een route vinden om gekwalificeerd aan de slag gaan.

 

Bron: Cobouw