Onderhandelingsresultaat cao Bos en Natuur

14/03/2019

Op 7 maart hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao Bos en Natuur. Het onderhandelingsresultaat betreft de periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2021. Naast de looptijd waren belangrijke punten van gesprek onder andere de loonparagraaf, duurzame inzetbaarheid en verschoven werktijden in de bos- en natuursector. Het zwaarste onderwerp vormde de afspraak bij Natuurmonumenten over het bevriezen van de uitloopperiodieken totdat deze zijn ingelopen op het maximum van de functieschaal.

De cao heeft een looptijd van 3 jaar, van 1 juli 2018 tot 1 juli 2021. De cao voorziet in een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2019, van 0,5% per 1 juli 2019 en per 1 oktober 2019, van 1% per 1 januari 2020, van 0,5% per 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021 en een loonsverhoging met 0,4% per 1 juni 2021. De loonsverhogingen zijn ook van toepassing op de toeslagen voor de bereikbaarheidsdiensten.

De loonsverhoging van 1% per 1 januari 2019 geldt voor alle periodieken bij Natuurmonumenten, ook de uitloopperiodieken. De overige overeengekomen loonsverhogingen zijn niet van toepassing op deze uitloopperiodieken. De uitloopperiodieken worden ‘bevroren’. Dat houdt in dat de uitloopperiodieken na 1 januari 2019 niet meer in aanmerking komen voor cao-loonsverhogingen, zolang deze periodieken uitstijgen boven het schaalmaximum van de functieschaal. Als deze zijn ingelopen gaan zij uiteraard weer mee met de cao-loonsverhogingen.

De gemaakte afspraken worden door de werkgevers- en werknemersorganisaties voorgelegd aan de leden. Na goedkeuring worden de afspraken uitgewerkt in nieuwe cao-teksten.

Zie voor meer informatie de site van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

 

Bron: Groene Ruimte