Spijt hebben van ontslagname door overspannenheid

01/08/2019

Het gebeurt nog wel eens dat iemand in een emotionele bui of door een beginnende overspannenheid ontslag neemt, maar daar toch spijt van krijgt en er later weer op terug komt. Het is dan de vraag of werkgever weer het dienstverband moet laten doorlopen of kan zeggen: "Ontslag is ontslag".

 

Onlangs heeft een rechter een uitspraak gedaan in een kwestie, waarin dit speelde. Een werkneemster had na haar zwangerschapsverlof ontslag genomen, maar kwam daar drie weken later weer op terug. Na haar ontslagname had ze ook haar collega’s hiervan op de hoogte gesteld en met een coördinator hierover gesproken. Vervolgens meldde ze zich ziek. Kort daarop gaf ze aan dat ze haar ontslagname wilde intrekken. De werkgever accepteerde de intrekking van de ontslagname niet. De werkneemster stapte daarom naar de rechter.

 

Bij de rechter beriep ze zich er op dat haar werkgever haar ontslagname niet als een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging had moeten accepteren. Ze was immers overspannen. De rechter oordeelde echter dat ze helder en duidelijk was geweest in onder andere de mail, waarin ze de mondelinge opzegging bevestigde. De rechter stelde vast dat er wel sprake was van enige mate van overspannenheid bij de werkneemster, maar dat wil niet zeggen dat ze ontslag heeft genomen onder invloed van een wilsgebrek. De werkgever had na haar ontslagname meerdere malen bij haar geïnformeerd of ze wel zeker was van haar besluit. Bovendien kwam ze pas drie weken later terug op haar besluit. Als ze ontslag had genomen in een opwelling, dan was het logischer geweest als ze daar vrij snel op terug was gekomen. Onder deze omstandigheden mocht werkgever, naar het oordeel van de rechter, er van uitgaan dat ze daadwerkelijk haar arbeidsovereenkomst wilde beëindigen. Het verzoek van de werkneemster om het dienstverband te laten doorlopen, werd dan ook door de rechter niet ingewilligd.

 

In de praktijk betekent dit dat als een werknemer ontslag neemt, werkgever moet controleren of de werknemer wel echt ontslag wil nemen. De ontslagname van de werknemer moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. De werknemer moet weten wat hij doet en de gevolgen van de ontslagname kunnen overzien. De werkgever kan daarom het beste een gesprek aangaan met de werknemer en de ontslagname schriftelijk laten bevestigen. Is dit niet gebeurd, dan staat de werknemer sterker, als hij weer terugkomt op zijn ontslagname.