Rekenregels per 1 januari 2020

27/11/2019

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

 

Aanpassing daglonen per 1 januari 2020
In een ministeriële regeling (Staatscourant nr 56680 van 18 oktober 2019) is geregeld dat het afgeronde (bruto)minimumloon per 1 januari aanstaande met 1,10% wordt verhoogd. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 januari aanstaande eveneens met dat percentage worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2020 vastgesteld op € 219,28 per dag. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2020 vast op € 57.232 op jaarbasis. Het jaarbedrag wordt afgerond naar beneden op hele euro’s.

 

Minimum(jeugd)lonen
De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2020 (bruto per maand, per week en per dag, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

 

  Maand Week Dag
vanaf 21 jaar € 1.653,60 € 381,60 € 76,32
20 jaar € 1.322,90 € 305,30 € 61,06
19 jaar € 992,15 € 228,95 € 45,79
18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16
17 jaar € 653,15 € 150,75 € 30,15
16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33
15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90


Voor meer informatie, zie het pdf-bestand rechts bij documenten.

 

Bron: Rijksoverheid