Heeft u uw TCVT-certificaat al omgezet in een TCVT-registratie?

02/12/2019

Het Ministerie van SZW is het systeem van certificatie voor de wettelijk verplichte certificaten machinist aan het vervangen door een systeem van registratie. Uw TCVT-certificaat W4-01 t/m W4-07 wordt van rechtswege omgezet in een TCVT-registratie. Vanaf 1 januari 2020 valt u onder het toezicht van de Minister en die heeft deze bevoegdheid gedelegeerd aan TCVT-RA (het zusje van TCVT).

 

Gekoppeld aan deze wetswijziging worden de TCVT-boekjes vervangen door de digitale TCVT-pas.

 

Vanuit TCVT RA zijn er reeds duizenden nieuwe passen verstuurd. Toch zijn nog niet alle TCVT boekjes vervangen. Mocht uw boekje nog niet zijn vervangen dan wordt u verzocht om zo snel mogelijk de volgende informatie  door te mailen naar kantoor@tcvt-ra.nl 

•           Volledige naam en privéadres

•           Emailadres

•           TCVT certificaatnummer en de geldigheidsdatum

•           Paspoortnummer

•           Pasfoto (digitaal)

•           Geboorteplaats

•           Geboortedatum

Deze gegevens worden niet verder verspreid en alleen gebruikt voor de wettelijke taak