Uitnodiging ledenvergadering afdeling Roosendaal e.o. 31 januari 2020

13/01/2020

Aan de leden van afdeling Roosendaal e.o. van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

UITNODIGING LEDENVERGADERING

 

Op vrijdagavond 31 januari 2020 houdt afdeling Roosendaal e.o. haar jaarlijkse ledenvergadering in:

                       

Gemeenschapshuis Welberg
Kapelaan Kockstraat 54 te Welberg (4651 XE gemeente Steenbergen)

aanvang 20:00 uur

(zaal open vanaf 19:30 uur)

 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Ook dit jaar heeft afdeling Roosendaal e.o. besloten om op zaterdag 10 oktober 2020 een speciale jubileummiddag te organiseren.  De jubilarissen zullen hiervoor te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

 

 

AGENDA

  • Opening van de vergadering
  • Verslag voorjaarsvergadering 2019
  • Mededelingen vanuit het Bestuur
  • Nieuws vanuit de vereniging
  • Terugkoppeling Algemene Vergaderingen 2019
  • Voorstellen Algemene Vergadering 2020
  • Cao; het laatste nieuws op dit gebied
  • Sociale ontwikkelingen
  • Rondvraag
  • Sluiting van de vergadering

 

Met nóg meer inhoudelijkheid en aandacht voor de onderwerpen rekenen wij niet alleen op uw komst, maar ook op inbreng van uw wensen. Daarnaast zal er aan ieder aanwezig lid een leuke attentie worden uitgereikt.

 

Met vriendelijke groet,

Afdeling Roosendaal e.o. van Vakvereniging het Zwarte Corps