Nieuw bij HZC: ondersteuning voor partnerleden

03/02/2020

Dat HZC veel voor haar leden doet, is geen geheim. Maar wist u dat HZC sinds kort ook voor de partners van haar leden in de bres springt? Vooral bij kwesties over werk of inkomen kunnen we u als partnerlid prima adviseren. Zo profiteert u volop van onze jarenlange ervaring, die we graag inzetten om u te helpen als het nodig is. Want bij HZC bent u geen nummer, maar een mens.

 

Wie kan partnerlid worden?

Het partnerlidmaatschap is bedoeld voor partners van leden, die werkzaam zijn of zijn geweest als machinist, monteur of ander machinegebonden personeel. Onder partners verstaan we: gehuwden, partners met een geregistreerd partnerschap en partners met een samenlevingscontract.

 

Waarom het partnerlidmaatschap?

HZC kreeg vaak vragen van leden over individuele problemen op of door het werk van de partner. We gingen al informeel op zulke vragen in, en dat hebben we nu formeel gemaakt. Daarmee hopen we in een duidelijke behoefte te voorzien. HZC kan nu ook voor de partner optreden naar de werkgever.

 

Kennis van zaken

HZC staat graag voor alle belangen van haar partnerleden, maar de collectieve belangen kunnen we slechts in beperkte mate behartigen. Buiten de machinegebonden beroepen zit HZC immers niet aan de cao-tafel en zal de bond ook niet altijd uitgenodigd worden bij de bespreking van een sociaal plan. Toch is HZC van wél oudsher gewend om op te komen voor leden die werken onder verschillende cao’s. Dat komt doordat onze leden vaak in zeer uiteenlopende branches actief zijn. Daarnaast is HZC vaak al bekend met kwesties van een partner. U kunt dus vertrouwen op onze ruime kennis van zaken en een persoonlijke ondersteuning, die veel verder gaat dan bij andere vakbonden.

 

Waar kunt u op rekenen?

Uiteraard blijft HZC een bond voor mensen werkzaam in machinegebonden beroepen. Machinisten en monteurs bepalen in de AV en in het hoofdbestuur het beleid. Wel kunnen partnerleden toetreden tot een afdelingsbestuur. Verder blijft de Machinist een vakblad voor machinegebonden personeel, met de onderwerpen die daarbij passen. Al is er ook aandacht voor bredere onderwerpen die voor iedereen interessant kunnen zijn, zoals pensioenen, arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsomstandigheden en sociale wetgeving.                       

 

Lid voor half tarief!

Partnerleden hebben beperktere rechten en HZC heeft in vele gevallen ook minder invloed op hun cao’s. We kunnen u als partnerlid dus niet in alles ondersteunen. Daarom betaalt u ook maar de halve contributie (€ 8,50 per maand), zolang uw partner zelf hoofdlid blijft.

 

Word nu partnerlid!                                                                                                

Wilt u dat HZC uw individuele belangen behartigt, bij problemen op het gebied van uw werk of inkomen? Meld u dan nú aan als HZC partnerlid en bel naar 030 – 600 60 70 of mail naar ledenadministratie@hzc.nl en vermeld dat het om een Partnerlidmaatschap gaat. Online aanmelden kan ook, vergeet dan niet om te melden dat het om een Partnerlidmaatschap gaat door bij die vraag 'Ja' in te vullen. Dan kunt u snel profiteren van onze service, kennis en ervaring!