Ondersteuning voor partnerleden

Dat HZC veel voor haar leden doet, is geen geheim. Maar wist je dat HZC ook voor de partners van haar leden in de bres springt? Vooral bij kwesties over werk of inkomen kunnen we je als partnerlid prima adviseren. Zo profiteert je volop van onze jarenlange ervaring, die we graag inzetten om je te helpen als het nodig is. Want bij HZC ben je geen nummer, maar een mens.

 

Wie kan partnerlid worden?

Het partnerlidmaatschap is bedoeld voor partners van leden. Onder partners verstaan we: gehuwden, partners met een geregistreerd partnerschap en partners met een samenlevingscontract.

 

Waarom het partnerlidmaatschap?

HZC kreeg vaak vragen van leden over individuele problemen op of door het werk van de partner. We gingen al informeel op zulke vragen in, en dat hebben we nu formeel gemaakt. Daarmee hopen we in een duidelijke behoefte te voorzien. HZC kan nu ook voor de partner optreden naar de werkgever.

 

Kennis van zaken

HZC staat graag voor alle belangen van haar partnerleden, maar de collectieve belangen kunnen we slechts in beperkte mate behartigen. Buiten de machinegebonden beroepen zit HZC immers niet aan de cao-tafel en zal de bond ook niet altijd uitgenodigd worden bij de bespreking van een sociaal plan. Toch is HZC wél van oudsher gewend om op te komen voor leden die werken onder verschillende cao’s. Dat komt doordat onze leden vaak in zeer uiteenlopende branches actief zijn. Daarnaast is HZC vaak al bekend met kwesties van een partner. Je kunt dus vertrouwen op onze ruime kennis van zaken en een persoonlijke ondersteuning, die veel verder gaat dan bij andere vakbonden.

 

Waar kunt u op rekenen?

Uiteraard blijft HZC een bond voor mensen werkzaam in de Bouw, Infra, Rail, Vervoer en Metaal sector. In ons vakblad wordt echter ook aandacht besteed aan bredere onderwerpen die voor iedereen interessant kunnen zijn, zoals pensioenen, arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsomstandigheden en sociale wetgeving.                       

 

Lid voor half tarief!

Partnerleden kunnen we helaas niet met alles helpen en HZC heeft in vele gevallen ook minder invloed op hun cao’s. Daarom betaal je ook maar de halve contributie (€ 9,00 per maand), zolang jouw partner zelf hoofdlid blijft.

 

Word nu partnerlid!                                                                                                

Wil je dat HZC jouw individuele belangen behartigt, bij problemen op het gebied van jouw werk of inkomen? Meld je dan nú aan als HZC partnerlid en bel naar 030 – 600 60 70 of mail naar ledenadministratie@hzc.nl en vermeld dat het om een Partnerlidmaatschap gaat. Online aanmelden kan ook, vergeet dan niet om te melden dat het om een Partnerlidmaatschap gaat doorbij die vraag 'Ja' in te vullen. Dan kunt je snel profiteren van onze service, kennis en ervaring!