Carrièreperspectief in de bouw blijft groot

10/04/2020

De huidige coronacrisis en de nog steeds actuele stikstof- en PFAS-problematiek zal de komende jaren leiden tot een terugval in de bouwproductie. Hierdoor komt de bouwarbeidsmarkt na een lange periode van oplopende werkgelegenheidsgroei, nu eerst in een krimpscenario, maar vervolgens weer in een scenario waarbij mensen hard nodig zijn. Immers de enorme vraag naar woningen, de verduurzaming en het onderhoud aan wegen en bruggen blijft op termijn.

 

De benodigde werkgelegenheid op termijn verandert volgens het EIB niet veel. Na de krimp in productie en werkgelegenheid in 2020 en 2021 volgt weer een herstel in de latere jaren. Niet heel de productie en daarmee ook de werkgelegenheid zal in 2024 zijn hersteld. De productie komt in 2024 ruim € 1 miljard ten opzichte van de verwachtingen lager uit, en de werkgelegenheid 4.000 arbeidsjaren. Voor de uitvoerende bouw betekent dat er in de periode 2020-2024 nog 44.000 in plaats van 46.000 arbeidskrachten de uitvoerende bouw moeten instromen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat hier bovenop de arbeidskrachten die in 2020 en 2021 de uitvoerende bouw uitstromen (ruim 20.000) hierna ook weer de bouw moeten instromen.

Bouwend Nederland zet zich dan ook volop in om zoveel mogelijk te streven naar behoud van vakkrachten. We willen voorkómen dat er daadwerkelijk een (grote) uitstroom gaat plaatsvinden.

 

De instroom vanuit opleidingen blijft belangrijk

Kijkend naar de verwachtingen van EIB, zien we dat de vervangingsvraag (natuurlijke uitstroom) groot is en daarmee blijft het van belang om goede mensen aan te houden en de juiste mensen aan te trekken. De instroom vanuit opleidingen vormt een belangrijk deel. De afgelopen tijd hebben we dan ook gezien dat het aantal jongeren in de bouwopleidingen weer is toegenomen, waarbij ook een verschuiving optreedt van BOL- naar BBL-opleidingen. “Van belang is nu die instroom te behouden, anders hebben we straks een fors tekort  op het  moment dat we vol aan de bak moeten om Nederland te verduurzamen. We hebben een geweldige sector, met  volop mogelijkheden, laten we vooral laten zien hoe mooi deze sector is en dat we hard door werken, ook in Corona-tijd”, aldus Suzanne den Dulk, voorzitter van de Vakgroep Opleidingsbedrijven.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “We hebben behoefte aan een Deltaplan voor de Nederlandse economie. Een plan met gerichte investeringen in belangrijke ambities van het kabinet op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast zijn maatregelen om private investeringen aantrekkelijk te maken mogelijk. Het herstel van investeringen, publiek en privaat, zal de Nederlandse economie het snelst uit het dal trekken.”

De gedachten van Maxime Verhagen over een Deltaplan met ambities op het gebied van (woning)bouw, bereikbaarheid en duurzaamheid worden met kracht onderschreven door René van der Steen, voorzitter van Vakvereniging Het Zwarte Corps. Hij voegt toe: “Om die ambities waar te kunnen maken is behoud van vakmanschap noodzaak. Een aantrekkelijk machinistenberoep, waar jonge mensen voor klaargestoomd kunnen worden door goede vakopleidingen als SOMA en IPC is daarvoor een onmisbare basis.”

 

Je gaat het maken

Bouwend Nederland laat via de campagne ‘Je gaat het maken’ de veelzijdigheid zien van de sector. De campagne Je Gaat Het Maken is erop gericht om zoveel mogelijk jongeren te laten kiezen voor een opleiding en carrière in de bouw en infra. De campagne richt zich vooral op jongeren en hun beïnvloeders maar ook op zij-instromers.

 

Bron: Bouwend Nederland