Vraagt uw werkgever u een loonoffer? Neem dan contact met HZC op!

22/06/2020

Bij een aantal bedrijven is aan werknemers gevraagd of zij een loonoffer kunnen brengen. In deze notitie wil HZC zekerheidshalve wijzen op de gevolgen in de sociale zekerheid van het brengen van een loonoffer.

 

Een loonoffer heeft naast de gevolgen voor het loon ook gevolgen voor onder andere de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en eindejaarsuitkering, maar kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van uitkeringen.

Als er ondanks het brengen van een loonoffer op een later moment toch ontslag plaatsvindt, heeft het loonoffer gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering als binnen een jaar ontslag plaatsvindt. Voor de hoogte van de WW-uitkering wordt gekeken naar het voorgaande loon gedurende een jaar.

 

Voorbeeld

Als je vanaf 1 juli 2020 recht hebt op een WW-uitkering, dan kijkt het UWV over de periode 1 juni 2019 t/m 31 mei 2020 naar het SV-loon. Als sprake is van een loonoffer gedurende de referteperiode van een jaar en iemand wordt werkloos, heeft dit dus gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering.

Op dezelfde wijze wordt bijvoorbeeld ook de hoogte voor de ziektewetuitkering en de zwangerschaps- en bevallingsuitkering berekend. Ook zal dit doorwerken in de hoogte van een WIA-uitkering.

 

U kunt contact opnemen met de HZC Servicedesk via 030-6006070 of mail: servicedesk@hzc.nl