Loonbetaling in geval van quarantaine

29/07/2020

Er zijn in deze coronaperiode werknemers, die om uiteenlopende redenen een tijd in quarantaine moeten doorbrengen. Het is dan de vraag of de werkgever het loon moet doorbetalen of dat dit voor risico van de werknemer komt. Hieronder wordt hier op ingegaan.

De hoofdregel is dat als er geen arbeid wordt verricht, de werknemer wel zijn loon krijgt, tenzij de gebeurtenis waardoor er geen arbeid wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dit is dus de hamvraag: ligt ‘in quarantaine moeten’ in de risicosfeer van de werknemer of niet?

 

Op vakantie in een land/regio, waar code oranje of code geel geldt

Als een werknemer op vakantie gaat in een land of regio, waarvoor code oranje (alleen noodzakelijke reizen) geldt, en hij bij terugkomst in quarantaine moet, dan mag de werkgever ervoor kiezen om geen loon door te betalen. De werknemer kan dan eventueel over die periode vakantiedagen opnemen. Alleen als er thuisgewerkt wordt tijdens de quarantaine, moet de werkgever wel het loon doorbetalen.

Als de werknemer op vakantie gaat naar een land of regio, waar code geel (er zijn veiligheidsrisico’s) geldt, dan ligt het wat lastiger, als hij na terugkomst in quarantaine moet, bijvoorbeeld omdat hij klachten heeft. Het hangt dan van de specifieke situatie af of de werkgever het loon moet doorbetalen. Als werknemer en werkgever er samen niet uitkomen, zal uiteindelijk de rechter hierover moeten beslissen. Als de werknemer tijdens de quarantaine kan thuiswerken, moet het loon wel doorbetaald worden.

 

Als iemand naar een vakantieland gaat, waar code geel geldt, maar tijdens zijn vakantie daar code oranje gaat gelden, mag de werkgever geen loon inhouden. Bij vertrek wist de werknemer immers niet dat hij na thuiskomst in quarantaine moet. Dat hij niet meteen kan werken, was dus geen bewust genomen risico door de werknemer.

 

Thuisquarantaine vanwege corona-achtige ziekteverschijnselen van de partner of een thuiswonend kind

Een rechtbank heeft onlangs uitgesproken dat indien een werknemer een zieke huisgenoot heeft met corona of corona-achtige ziekteverschijnselen, hij van overheidswege in quarantaine moet. Wanneer hij niet thuis kan werken, omdat dit in zijn beroep niet mogelijk is, is dit een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. De werkgever is in dat geval  verplicht het loon door te betalen. Omdat de werknemer niet zelf ziek is, mag de werkgever geen wachtdagen in mindering brengen en moet hij het volledige loon betalen.

 

Heeft u vragen met betrekking tot uw loon in geval van quarantaine, neem dan contact op met de HZC Servicedesk via 030 – 6006070 of servicedesk@hzc.nl.