Eerste stap naar nieuwe cao Railinfra gezet

26/11/2020

Aan de leden werkzaam in de Rail Infra sector

Het is al erg lang stil rond de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de Rail Infrasector. Achter de schermen is er wel veelvuldig contact geweest tussen werkgevers en vakorganisaties, maar tot concrete resultaten heeft dat helaas niet geleid. Partijen zijn het erover eens dat daar snel verandering in moet komen.

 

Moeilijke periode

Het spreekt voor zich dat dit geen makkelijke tijden zijn om een cao af te spreken. Neemt niet weg de cao inmiddels al weer bijna een jaar verlopen is. Hoog tijd dus om weer rond de tafel te gaan. Vorige week spraken vakbonden en werkgevers elkaar over de pensioenpremie (hierover worden jullie apart geïnformeerd). Daarbij hebben we ook afgesproken om op korte termijn de cao-onderhandelingen weer op gang te brengen.

 

Informeel overleg

Op vrijdag 11 december staat er een informeel overleg op de agenda. De bedoeling is om de balans op te maken en de belangrijkste thema’s voor de komende onderhandelingen in te vullen. Daarbij gaat het natuurlijk om de loonontwikkeling, maar we moeten ook kijken hoe de vernieuwingen in de cao hebben uitgepakt en hoe die verder vorm kunnen krijgen. Ten slotte moeten we het hebben over de pensioenen en de mogelijkheid voor mensen (met een zwaar beroep) om eerder te kunnen stoppen met werken.

 

Terug naar de leden

Het gaat uiteindelijk over jullie arbeidsvoorwaarden, dus na dat eerste gesprek gaan we terug naar de leden om nadere invulling te geven aan onze voorstellen voor de nieuwe cao. Met die in de hand willen we in januari de onderhandelingen formeel van start laten gaan. De insteek is om vóór het tweede kwartaal van 2021 een resultaat te bereiken. Op dit moment hebben we er alle vertrouwen in dat dit moet gaan lukken. We houden jullie op de hoogte!

 

Met vriendelijke groet,

 

René van der Steen

Wilma Hermsen