Ontwikkelingen overleg RIS cao

18/12/2020

Beste leden van HZC,

 

Het is al erg lang stil rond de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de Railinfrasector. Achter de schermen is er wel veelvuldig contact geweest tussen werkgevers en vakorganisaties.

 

Op vrijdag 11 december stond er een informeel overleg op de agenda. De bedoeling was om de balans op te maken en de belangrijkste thema’s voor de komende onderhandelingen in te vullen. Daarbij gaat het natuurlijk om de loonontwikkeling, maar we moeten ook kijken hoe de vernieuwingen in de cao hebben uitgepakt en hoe die verder vorm kunnen krijgen. Ten slotte moeten we het hebben over de pensioenen en de mogelijkheid voor mensen (met een zwaar beroep) om eerder te kunnen stoppen met werken.

 

Het proces in 2021

 

In de maand januari 2021 wordt er door de tekstcommissie gekeken naar de tekst van de huidige cao, en dan met name of alles nog wel in de huidige tijdgeest past.

 

In dezelfde maand bespreekt een select gezelschap van vertegenwoordigers va vakorganisaties en werkgevers hoe het pensioen zich in de toekomst moet ontwikkelen.

 

Het pensioenfonds geeft aan dat de vooruitzichten onzeker zijn. Als de huidige economische trend zich voortzet, verwachten zij in de komende jaren het pensioen niet te kunnen indexeren.

 

Onder Rail & OV vallen meerdere cao’s met ook verschillende pensioenregelingen, die dit jaar hun pensioenpremie opnieuw moeten vaststellen. Voor de cao RIS is vooralsnog de premie voor één jaar opnieuw vastgesteld, met in dat jaar dan wel een lagere opbouw. Volgend jaar wordt opnieuw gekeken naar de premiehoogte, waarin dan ook de effecten van de nieuwe regeling voor het nabestaandenpensioen wordt meegenomen.

 

Op 27 januari 2021 staat een afspraak gepland om te praten over een mogelijk nieuwe cao.

 

Afsluiting 2020

 

We kunnen gerust stellen dat 2020 een raar jaar is. Veel bedrijven moesten regelmatig sluiten en medewerkers moesten thuis werken. Ondanks Corona en de extreme hitte is er in de RIS sector keihard doorgewerkt. Wij hebben daar bewondering voor en hopen dat in een volgende cao de waardering vanuit werkgevers hierover tot uitdrukking wordt gebracht.

 

Voor de komende periode wensen wij u sfeervolle, gezellige kerstdagen en een goede jaarwisseling. Dat 2021 in alle opzichten een gezond jaar mag zijn!

 

Met vriendelijke groet,

 

René van der Steen                        Wilma Hermsen

Voorzitter HZC                               Rayonbestuurder Midden

Tags