Technische Kontakt Dagen (TKD) verplaatst naar 2022

28/01/2021

De Technische Kontakt Dagen (TKD) worden verplaatst naar 2022. Het bestuur van de stichting TKD heeft dit moeilijke besluit genomen, omdat de huidige omstandigheden het niet toelaten om nu een beurs te organiseren. De organisatie verwacht in 2022 een TKD te kunnen organiseren wat weer een echt sectorfeest wordt waar ruimte is voor leveranciers om innovaties te tonen, gebruikers machines kunnen uitproberen en de mensen elkaar kunnen ontmoeten.

 

Het is onder de huidige coronamaatregelen en de verwachtingen voor juni a.s. niet mogelijk de TKD te organiseren. Het bestuur van de Stichting TKD heeft daarom besloten de 2021 editie te verplaatsen naar 2022. De organisatie verwacht in 2022 een beurs te kunnen organiseren waar leveranciers innovaties tonen, gebruikers machines uitproberen en de mensen elkaar kunnen ontmoeten. Immers, 2022 is weer een regulier TKD-jaar.

De teleurstelling is groot dat na het uitstellen van de editie 2020, nu ook de editie 2021 niet door kan gaan en er feitelijk een editie uitvalt. Frits Kuijper beursmanager TKD: “Alle exposanten waren enthousiast om een geweldige beurs te gaan organiseren. Er waren veel innovaties te presenteren en men zag er naar uit elkaar weer te ontmoeten. Jammer, maar begrijpelijk dat het sectorfeest niet kan doorgaan.”

 

We hebben geen andere keus

Het was geen gemakkelijke beslissing om te nemen, omdat de gehele sector snakt naar perspectief en de mogelijkheid elkaar weer fysiek te ontmoeten. Tegelijkertijd maken de huidige omstandigheden deze beslissing heel begrijpelijk. Uiteraard zijn alle exposanten en leveranciers geïnformeerd. Potentiële bezoekers worden onder meer via  Koninklijke Bouwend Nederland en Cumela geïnformeerd. Jan Hommes, directeur BMWT: “Natuurlijk is het erg teleurstellend om de beurs opnieuw te moeten uitstellen, maar we hebben geen andere keus. Wij vinden dat de TKD echt een sectorfeest moet zijn. Helaas kan dat nog niet in juni dit jaar.”

 

Voorbereiding TKD 2022 van start

De organisatie gaat voortvarend aan de slag met de voorbereiding van de editie 2022. Zodra er meer bekend is over de datum en locatie zal dit bekend gemaakt worden.

Tags