Terugkoppeling eerste overleg nieuwe RIS cao

01/02/2021

In december 2020 hebben we u laten weten dat een afspraak gepland was tussen bonden en werkgevers om te praten over een mogelijk nieuwe cao. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierbij ging het in eerste instantie vooral over het toelichten van de voorstellenbrieven van de verschillende partijen. Een voorstellenbrief is een brief waarin per onderhandelingspartij wordt aangegeven wat de wensen zijn in een nieuwe cao op korte en wat langere termijn.

 

Verhoging loon

HZC heeft in haar brief en toelichting benadrukt dat de looncomponent van belang is. Door het staken van onderhandelingen in oktober 2019, heeft sindsdien geen loonsverhoging of prijscompensatie meer plaatsgevonden. Daarmee wordt het netto besteedbaar inkomen van medewerkers werkzaam onder de RIS cao steeds minder en wij vinden dat een nieuwe cao zonder loonstijging niet acceptabel is. Ook zou een automatische prijscompensatie zou moeten plaatsvinden als de looptijd van de cao verstreken is, zodat verdere teruggang voorkomen wordt.

 

Eerder stoppen met werken

Daarnaast zet HZC in op een ‘eerder stoppen met werken’-regeling. In diverse cao’s is zo’n regeling inmiddels afgesproken, maar deze is maar een aantal jaren geldig. Ook de werkgevers onder de RIS-cao hebben aangegeven een meer duurzame regeling te willen. Een regeling die in haar voortbestaan niet afhankelijk is van kabinetsbesluiten, maar een regeling die de sector zelf opzet en die niet alleen toegespitst is op oudere werknemers. Er is gesproken over voorwaarden van zo’n regeling en werkgevers werken deze de komende weken verder uit in een voorstel. Graag horen wij vanuit onze leden of zij ideeën hebben over hoe zo’n regeling eruit zou kunnen zien of waar rekening mee moet worden gehouden. Idee of goede tip hierover? Mail naar riscao@hzc.nl.

 

Hoe nu verder?

Om de voortgang erin te houden zijn meerdere data voor overleg afgesproken. We houden u op de hoogte!

 

Met vriendelijke groet,

René van der Steen                        Wilma Hermsen

Voorzitter HZC                                Rayonbestuurder Midden