VCP over voorgestelde pensioenwet: creëer reële verwachtingen

15/02/2021

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is voorzichtig positief over het conceptwetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel maar plaatst nog enkele belangrijke kanttekeningen. “Er zijn nog veel losse eindjes, maar we zien voldoende mogelijkheden om het met elkaar compleet te maken”, aldus VCP-bestuurder Ruud Stegers.

 

De VCP heeft de afgelopen weken de tijd genomen om de conceptwetgeving ‘Wet Toekomst Pensioenen’ nauwkeurig te bestuderen. Na het afronden van de Hoofdlijnennotitie in juni vorig jaar, is de VCP niet meer direct betrokken geweest bij de verdere uitwerking naar conceptwetgeving. Vandaar dat de consultatie voor de VCP het uitgelezen moment is om de voorliggende wetsteksten en toelichting tegen het licht te houden.

 

Uitwerking

Een aantal belangrijke zaken is niet uitgewerkt, die worden doorgeschoven voor verdere uitwerking in lagere wet- en regelgeving. Ook is niet duidelijk wat het akkoord onder de streep betekent voor werknemers. Een gemiste kans van de betrokken partijen, want mensen willen nu juist weten ‘Wat betekent het voor mij’?

 

“In de conceptwetgeving zit nog steeds veel onzekerheid. Die ‘black box’ zou er in deze fase niet meer mogen zijn”, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers. “Om het vertrouwen van de deelnemers te krijgen moeten we transparant kunnen zijn over alle aspecten. Een eerlijk beeld met realistische verwachtingen is daarvoor erg belangrijk. Roepen dat iedereen erop vooruit zal gaan geeft verwachtingen die naar het oordeel van de VCP niet altijd waar te maken zijn.”

 

Doelen

Het is de VCP een doorn in het oog dat de in het Pensioenakkoord geformuleerde doelen maar mondjesmaat toetsbaar zijn in het conceptwetsvoorstel van de minister. Deze doelen, onder meer een gezond perspectief op regelmatige indexatie, staan wat de VCP betreft nog recht overeind als leidraad voor het nieuwe pensioenstelsel en voor toekomstige bijstellingen. “Het wordt heel lastig om de doelen te evalueren, nu veel belangrijke onderdelen zijn doorgeschoven naar lagere wetgeving. Dat lijken details maar ze kunnen de algehele werking van het nieuwe stelsel maken of breken.” Ook op de arbeidsmarkt heeft het nieuwe pensioenstelsel grote effecten.

 

In de uitgebreide reactie op de consultatie vraagt de VCP aandacht voor een breed scala aan onderwerpen die alle generaties aangaan: de risico's die jongeren lopen bij wisseling van baan, de grote groep deelnemers voor wie de compensatie uiterst onzeker is, keuze voor verschillende (risico) voorkeuren in de uitkeringsfase voor ouderen, misvattingen over de rol van de risicovrije rente en de oproep om een Plan-B voor het geval het ijs onder de verplichtstelling te dun blijkt te zijn. Allemaal voorbeelden van zaken die beter kunnen en moeten om het voor iedereen tot een succes te maken.

De VCP roept de minister op de kans te grijpen om samen het voorstel compleet te maken en de gesignaleerde aandachtspunten gezamenlijk ter hand te nemen, alvorens het wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

 

HZC

HZC-voorzitter René van der Steen heeft veel waardering voor de uitgebreide inhoudelijke reactie van VCP. “Samen hebben we alle belangrijke stappen kunnen zetten, zoals een langzamere stijging van de AOW-leeftijd en ook voor jongeren het perspectief om een goed pensioen op te kunnen bouwen. Voor alle generaties moet het nieuwe stelsel voldoende waarborgen bieden, het is belangrijk dat de VCP daar aandacht voor vraagt.” Niet alleen de uitwerking van het stelsel zelf, maar ook van de afspraken er rond omheen zijn volgens Van der Steen van belang: “Zo zet HZC voor mensen die al jong zijn gaan werken in op een goede regeling om eerder te kunnen stoppen. Het onderzoek naar de mogelijkheid om na 45 gewerkte jaren te kunnen stoppen biedt nog veel losse eindjes. Dat het ingewikkeld is om een goede regeling te maken, weten we. Maar dat mag geen reden zijn om het onder tafel te laten verdwijnen.”

 

Bron: VCP/HZC