We hebben een onderhandelingsresultaat (OHR) cao RIS bereikt!

12/04/2021

Aan de leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps werkzaam onder de cao Rail Infra Structuur

 

Beste leden van HZC,

 

Om tot een mogelijk resultaat voor een nieuwe cao te komen, hebben via Teams meerdere onderhandelings-bijeenkomsten tussen bonden en werkgevers plaatsgevonden. En nu ligt er een onderhandelingsresultaat (OHR) waar de leden van de bonden hun mening over mogen geven. De inhoud van het OHR is als volgt:

 

Looptijd en salarisontwikkeling

De looptijd van de cao is van periode 1 2020 t/m periode 13 2022 met daarin:

  • een structurele salarisverhoging van 3,50 % per P1 2021 (met terugwerkende kracht en uit te betalen per P6 2021);
  • een structurele salarisverhoging van 0,5 % per P1 2022.

 

Pensioen

Werkgevers reserveren 1% loonruimte t.b.v. pensioencompensatie.

 

Overige afspraken

Als leden van de vakbonden instemmen wordt op korte termijn een werkgroep ingericht om de mogelijkheden van een regeling te onderzoeken om eerder stoppen met werken mogelijk te maken en zal zo spoedig mogelijk  een Algemene Verbindend Verklaring (AVV) van de cao worden aangevraagd.

Ook zullen bonden en werkgevers gezamenlijk in overleg treden met ProRail over de door ProRail gehanteerde indexeringsregeling in de PGO-contacten, waardoor mogelijk meer loonruimte naar de toekomst ontstaat.

 

Stemmen over de cao

We hebben nu een onderhandelingsresultaat dat wij aan onze leden voorleggen. Het zijn onze leden die uiteindelijk beslissen of zij akkoord gaan met de afspraken. Pas nadat de leden ingestemd hebben kunnen partijen de cao ondertekenen en zijn de afspraken uit het OHR van toepassing. Wij horen graag uw mening.

 

Stuur uiterlijk 24 april a.s. een mail naar riscao@hzc.nl met de melding of u voor of tegen dit onderhandelingsresultaat bent, eventueel met korte toelichting. Indien wij niets van u vernemen gaan wij ervan uit dat u instemt.

 

Met vriendelijke groet,

Vakvereniging Het Zwarte Corps,

 

René van der Steen                           Wilma Hermsen

Voorzitter HZC                                   Rayonbestuurder Midden