Leden vakbonden stemmen in met Onderhandelingsresultaat cao Rail Infra

12/05/2021

Aan alle leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps werkzaam onder de cao Rail Infra Structuur

 

Beste leden van HZC,

Leden van de vakorganisaties HZC, FNV en CNV die werken onder de cao Rail Infra Structuur hebben hun stem uit kunnen brengen over het Onderhandelingsresultaat (OHR). Inmiddels is de uitslag bekend.

Bij zowel Vakvereniging Het Zwarte Corps, FNV Spoor als CNV vakmensen heeft een ruime meerderheid ingestemd. FNV had hierover al eerder een bericht naar haar leden uitgedaan onder voorbehoud van instemming van het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland. Dit voorbehoud is er inmiddels niet meer, omdat ook zij hebben ingestemd.

De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de wijzigingen in de tekst van de cao. Daarna kunnen alle partijen een handtekening onder de cao zetten, waarna zo snel mogelijk het verzoek bij het Ministerie wordt ingediend om de cao Algemeen Verbindend te Verklaren (AVV).

Zoals vermeld in het OHR wordt op korte termijn gestart met een werkgroep die verder onderzoek doet naar een ‘eerder stoppen met werken’ regeling.

 

Met vriendelijke groet,

Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Wilma Hermsen

Rayonbestuurder Midden