VCP pleit voor lagere drempel WIA

01/07/2021

De Tweede Kamer houdt op 1 juli een hoorzitting over de positie van mensen met lichte beperkingen. VCP trekt samen op met de andere vakcentrales èn de werkgeversorganisaties om hun positie te verbeteren.

 

De Tweede Kamer houdt een hoorzitting over de positie van de zogeheten 35-minners. Bij de overgang van de WAO naar de WIA werd besloten om de grens waarbij mensen recht kregen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering te verhogen van 15% arbeidsongeschiktheid naar 35% arbeidsongeschiktheid. De afgelopen jaren is gebleken dat veel mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt waren niet meer aan de slag kwamen. Ze vielen daardoor tussen wal en schip: èn geen werk èn geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Werkgevers- en werknemersorganisaties kwamen in discussies in de SER en de Stichting van de Arbeid tot de conclusie dat de grens van 35% te hoog is. VCP, de vakcentrale waarbij ook HZC is aangesloten, pleit nu in een brief – samen met de andere vakcentrales en de werkgeversorganisaties – aan de Tweede Kamer om de grens waarop toegang gekregen kan worden tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering weer te verlagen naar 15%.

Meer weten? Lees de brief aan de Tweede Kamer onder Documenten.

 

Bron: VCP