Zwaar werk en hoge werkdruk hardnekkig in de Bouw & Infra

02/07/2021

Ondanks de toename van het gebruik van prefab en de beschikbaarheid van arbeidsvriendelijke hulpmiddelen in de Bouw & Infra, ervaren bouwplaatsmedewerkers het werk nog altijd als fysiek zwaar. Het gevaar van vroegtijdige uitval blijft hierdoor op de loer liggen. Maar andere ontwikkelingen bieden juist kansen voor de sector. Deze zijn vandaag gepubliceerd in het ‘Bedrijfstakverslag 2019 en 2020’ van Volandis.

 

De cao-partijen in de Bouw & Infra volgen de ontwikkelingen op de voet. Zij hebben al eerder diverse maatregelen ingezet c.q. aangekondigd. Zo is sinds 1 januari van dit jaar de zwaarwerkregeling van kracht voor bouwplaatsmedewerkers die minstens 20 jaar in de bouw en infra werken en 3 jaar of korter voor hun pensioen zitten. Vanaf 1 januari 2022 staat deze regeling ook open voor UTA-medewerkers die 3 jaar of korter voor hun pensioen zitten en 20 jaar in de Bouw & Infra werken waarvan minstens 5 jaar een bouwplaatsfunctie hebben vervuld.

 

Ook is er € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de werkdrukvoorziening. Deze was al beschikbaar voor UTA-medewerkers, maar wordt nu gedurende de huidige cao-periode (in pilotvorm) ook kosteloos aangeboden aan bouwplaatsmedewerkers. Volandis start met een onderzoek naar effectieve maatregelen om veiligheidsrisico’s bij het werken in hitte te voorkomen. Medewerkers die met gespoten PUR werken krijgen een periodiek gezondheidsonderzoek met longtest en urinecontrole om de gezondheidsschade te meten. Verder investeren de partijen € 10 miljoen in het stimuleringsprogramma om vakkrachten te behouden in de sector en de instroom te bevorderen.

 

Bron: Volandis