Wel jubileum, geen feest

19/07/2021

Enkele maanden geleden zijn we enthousiast begonnen met aankondigingen over de viering van ons 75-jarig bestaan. Zaterdag 6 november a.s. zou een mooie, gezellige dag moeten worden. Helaas moeten we nu het vervelende bericht brengen dat de viering niet door gaat.

 

Donkere wolken pakten zich samen

Vanaf het begin hing er een donker wolkje boven de hele viering: het wolkje corona. Kunnen we wel of niet samenkomen? Is het veilig genoeg? Mag je een grote bijeenkomst organiseren van de overheid? Durven mensen wel te komen? Vanaf het begin van de corona-uitbraak hebben we gedacht: we gaan het organiseren en in juni 2021 hakken we de knoop door.

Langzaam maar zeker sloot een tweede donker wolkje zich aan. Net als andere vakorganisaties en verenigingen worden we geconfronteerd met een terugloop in inkomsten. Langzaam maar zeker lopen ledenaantallen terug, vooral doordat we in verhouding veel oudere leden hebben. Normaal zetten we ons op verschillende manieren in om leden te werven, maar door corona vinden al ruim een jaar geen promotieactiviteiten plaats. Beurzen worden niet gehouden, tractorpulling-evenementen zijn niet doorgegaan en zelfs de TKD werd tot 2 keer toe verschoven. We horen ook de geluiden dat in het resterend deel van 2021 veel activiteiten nog steeds geen doorgang vinden, doordat (lokale) overheden geen toestemming geven. Op dit moment zijn we daarom extra kritisch op de uitgaven en houden de hand op de knip waar dat kan. Dus is door de algemene vergadering (de vertegenwoordiging namens alle leden van HZC) de terechte vraag gesteld: is dit wel het moment om een feestje te vieren en daar veel geld aan uit te geven? Met deze vraag nam de twijfel toe.

 

Doorslaggevende reden

Terwijl deze discussie nog liep kwam er nog een derde (grote) donkere wolk bij: het (toch nog onverwachte) bericht van het overlijden van onze voorzitter René van der Steen. We wisten dat hij ziek was, maar we gingen ervan uit dat hij aan de viering deel kon nemen. Hij was ook betrokken bij de voorpret en heeft nog allerlei artikelen en foto’s uit de geschiedenis van HZC gedeeld. Helaas besliste het lot anders. Dit gaf de doorslag. We vinden het eigenlijk niet passend om nu een feestje te vieren. Voor veel mensen was René het boegbeeld van HZC en het voelt niet goed om zonder ons boegbeeld feest te vieren alsof er niets aan de hand is.

Kortom: de knoop is doorgehakt. Het feest gaat niet door. We hebben heel wat werk voor niets gedaan, maar dat geeft niet want het was leuk om te doen en we kunnen het later wellicht nog gebruiken. En ook al geven we geen feest, we bestaan wel 75 jaar. Rubrieken die te maken hebben met dit 75-jarig bestaan, blijven tot en met november 2021 onderdeel uitmaken van De Machinist. We blijven aandacht schenken aan ons jubileum. Met enige weemoed maar ook vervuld van trots gaan we ons richten op 100 jaar HZC!