Cao vvt verlengd met nieuwe regeling: na 45 dienstjaren stoppen

25/06/2021

De huidige cao vvt is verlengd tot 31 december 2021. Nieuw is dat vanaf 1 september dit jaar verpleegkundigen in de vvt en andere zorgverleners na 45 dienstjaren kunnen stoppen met werken. Salarisafspraken blijven geldig.

De huidige cao vvt loopt af op 31 augustus 2021. Vakbonden en werkgevers houden de gemaakte afspraken tot 31 december overeind, zoals 3% salaris erbij vanaf 1 juli dit jaar.

 

Eerder stoppen met werken
De afspraak over eerder stoppen met werken, was al opgenomen in de laatste cao van 2019 – 2021 in aansluiting op het pensioenakkoord. Deze is nu uitgewerkt en toepasbaar vanaf 1 september 2021.

De regeling geldt voor mensen die onder de cao vvt vallen, minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn. Zij krijgen een maandelijkse uitkering via hun werkgever als aanvulling op hun pensioen.

Werkgevers konden dit altijd al doen, maar moesten dan een boete betalen. Met het nieuwe pensioenakkoord krijgen werkgevers vrijstelling en kunnen ze dus makkelijker het pensioen aanvullen.

 

Sparen voor verlof
Daarnaast is er een spaarverlofregeling afgesproken, het BalansBudget. Dit moet voor medewerkers in alle leeftijden mogelijkheden bieden om duurzaam aan het werk te kunnen blijven. Vanaf 1 september kunnen verpleegkundigen in de vvt maximaal 100 weken sparen (naar rato) om tijdelijk niet of minder te werken.

 

Salarisverbetering
Na de zomer gaan vakbonden en werkgevers praten over een nieuwe cao vvt. Belangrijk thema is met structurele salarisverhoging.

Partijen willen bekijken hoe ze de salarissen in de vvt zo kunnen verbeteren dat ze meer op het niveau van salarissen in de markt komen. Afspraken daarover komen dan in een nieuwe, meerjarige cao, is de ambitie.

 

Voorbehoud
De leden van de werkgeversorganisaties (ActiZ en Zorgthuisnl) en de vakbonden (NU’91, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ) moeten de gemaakte afspraken nog wel goedkeuren.

 

Bron: Nursing.nl