Nieuwe cao voor provincieambtenaren

10/08/2021

Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe cao voor provincieambtenaren. Hun loon gaat structureel met 1,2 procent omhoog. Bovendien krijgen ze eenmalig een uitkering van 750 euro ‘als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis.’


De flexibiliteitsvergoeding wordt naar rato berekend van het aantal maanden dat de medewerker in dienst is van 1 januari tot 1 september 2021.

 

Positief advies

De beoogde cao – de achterbannen van de vakbonden en de werkgever moeten er nog over stemmen – heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot eind dit jaar. De onderhandelingspartijen leggen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun leden. Vanwege het zomerreces zal de uitslag daarvan naar verwachting pas bekend zijn in de tweede helft van september. Mochten de achterbannen niet instemmen met het onderhandelaarsakkoord, dan zijn de afspraken van tafel en worden de cao-onderhandelingen hervat.

Stemmen de achterbannen in met het voorstel, dan stijgen de salarissen per 1 januari 2021 met 50 euro bruto en worden ze per 1 juli 2021 structureel verhoogd met 1,2 procent. De inzet van de bonden was een loonsverhoging van 3,5 procent met ingang van 1 januari 2021 en een toevoeging van 100 euro bruto per maand aan de schaal.

 

Voorbeeld voor gemeenten

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid, zegt desondanks tevreden te zijn met de gemaakte afspraken. ‘Ze zijn vooral gunstig voor de laagste loonschalen en dat vinden we een mooie ontwikkeling. Dit is een cao waaruit blijkt dat er wel degelijk waardering is voor werknemers in de publieke sector, die niet alleen in woorden, maar ook in concrete verbetering van de arbeidsvoorwaarden wordt uitgedrukt.’ Werkgevers bij rijk en gemeenten kunnen daar volgens hem een voorbeeld aan nemen. Die cao-onderhandelingen liggen al geruime tijd stil.

 

Verlofsparen

Aanvullend op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is door de onderhandelende partijen over de cao voor de provinciale sector afgesproken het salaris vanaf 1 september 2021 aan te vullen tot 100 procent van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk voor medewerkers van 60 jaar en ouder om tijd voor vitaliteit te sparen door inzet van maximaal de helft van het Persoonlijk Ontwikkelbudget.

 

Thuiswerkvergoeding

Onderzocht wordt nog welke afspraken nodig zijn – onder andere qua facilitering en vergoeding van kosten – als gevolg van het vaker thuiswerken. Afspraken daarover krijgen dan een plek in de cao 2022.

 

Bron: Binnenlands bestuur