Aftrek studiekosten bij belastingaangifte vervalt per 1 januari 2022

30/11/2021

Hiervoor in de plaats komt het STAP-scholingsbudget.

 

Tot en met 2021 kun je over in het jaar 2021 betaalde studiekosten een aftrek toepassen bij de aangifte inkomstenbelasting, mits je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Per 2022 komt deze aftrekpost te vervallen en hiervoor in de plaats komt het scholingsbudget STAP. Deze laatste zullen we in dit artikel nader toelichten.

 

De aanvraag voor het STAP-budget kan per 1 maart 2022 op de site van het UWV.nl Vanaf december 2021 tot aan maart 2022 gaat er een testfase starten voor dit aanvraagtraject.

Het STAP-budget kent reeds een definitieve regeling. Het gaat erom dat zowel werkenden als niet-werkenden een budget kunnen ontvangen voor opleiding en ontwikkeling. De subsidieaanvrager (18 jaar of ouder) moet een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, vrij vertaald mag onderhand iedereen van de Nederlandse beroepsbevolking zich hiertoe rekenen.

Het UWV werkt aan een site om zometeen de subsidieaanvraag te kunnen verwerken. DUO werkt aan een scholingsregister met goedgekeurde scholingsactiviteiten, zodat je daarop kunt nagaan of de gekozen opleiding in aanmerking komt voor dit STAP-budget.

Enkele onderdelen van de regeling zullen pas later ingaan, naar verwachting uiterlijk per 2023, dit gaat dan om de optie om het budget voor een meerjarige opleiding of voor een EVC-traject (erkenning van verworven competenties) aan te kunnen vragen, maar ook om de mogelijkheid om het budget te combineren met bijdragen van derden (dit noemen ze cofinanciering). Voorts zal nog worden bekeken of kosten die extern gemaakt moeten worden, zoals verplichte cursusmaterialen, alsnog onder de regeling kunnen gaan vallen.

Met dit beschikbare budget wil de overheid jaarlijks minimaal 200.000 mensen de kans geven om het budget aan te vragen. Dit budget bedraagt maximaal (incl BTW) € 1000,- dus aan een goedkopere opleiding wordt minder uitgegeven. Mocht de gekozen opleiding, cursus of training meer kosten dan € 1000,=, dan betaal je het meerdere zelf (en daarvoor bestaat dus geen fiscale aftrek meer). Wel kan het zijn dat je dat meerdere bedrag boven de € 1000,= vergoed kunt krijgen van de werkgever of van een O&O-fonds.

Het UWV betaalt het STAP-budget als een voorschot rechtstreeks aan de opleider uit. Je hoeft dus niet zelf dat bedrag voor te schieten van maximaal € 1000,= Het STAP-budget is niet te combineren met studiefinanciering.

Eerst per eind maart 2022 kun je dus je studie (deels) bekostigen via dit budget. Tot die tijd kun je ook gebruik maken van de gratis opleidingen via “Nederland leert door”.