Prinsjesdag 2021 voor zzp'ers

23/09/2021

Op Prinsjesdag ontvouwt het kabinet haar begroting voor het komende jaar, zo ook in 2021. Vanwege een demissionair kabinet is het een begroting met weinig plannen. De vraag is dan ook nog, wat blijft er nog van de plannen over als we een nieuw kabinet hebben? De grootste twee plannen voor ondernemers hebben te maken met een daling van de inkomstenbelasting, maar ook, en dat was al lang bekend, een daling van de zelfstandigenaftrek. Hieronder een kleine opsomming van de meest relevante maatregelen.

 

Let op: Alle onderstaande punten zijn voorgestelde (wets)wijzigingen. Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd.

 

De zelfstandigenaftrek daalt

Zoals al bekend gaat de zelfstandigenaftrek in 2022 € 6.670 naar € 6.610. Hierdoor zal je als zzp’er meer belasting gaan betalen. De zelfstandigenaftrek is bedoeld voor ondernemers die in een jaar tijd meer dan 1225 uur aan hun eigen bedrijf besteden, dit is het zogeheten urencriterium.

 

De inkomstenbelasting daalt

Iedereen die de AOW-leeftijd nog niet heeft gehaald gaat profiteren van een kleine daling van de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot 69.398 euro). Deze gaat van 37,1 naar 37,07%. Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2 naar 19,17%. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022. Heb jij een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan heeft de daling invloed op je inkomstenbelasting.

 

Geen handhaving van de Wet DBA

De pilot van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is afgelopen. Maar er is nog geen beslissing genomen of deze werkelijk gaat worden ingevoerd. Dus tot nader order wordt de handhaving op de Wet DBA opgeschort.

 

Verruiming begintarief vennootschapsbelasting

Als je een bv hebt (of nv), dan ga je in 2022 15% vennootschapsbelasting (vpb) betalen over de eerste € 395.000 winst, dit was in 2021 nog € 245.000 Boven dat bedrag blijf je 25% vpb betalen.

 

Inkomensafhankelijk bijdrage zorg daalt

In 2021 is het tarief van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (zvw) nog 5,75%. In 2022 wordt dit 5,45%. Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage zvw via je inkomstenbelasting. Deze verplichte premie staat los van de premie die je betaalt aan je zorgverzekeraar. Meer over de inkomensafhankelijke bijdrage zorg.

 

Zzp’er met een bv?

Je kunt vanaf 2022 je verliezen binnen je bv onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren. De termijn hiervoor was 6 jaar. In een volgend boekjaar mag je 1 miljoen euro verrekenbaar verlies met de winst verrekenen. Daarna mag je een eventueel resterend verrekenbaar verlies tot een hoogte van 50% met de resterende winst verrekenen. Het restant mag dan naar een volgend boekjaar. De termijn van 1 jaar terug (carry back) blijft ongewijzigd.


Meer wijzigingen

Verder zijn er nog onder andere nog veranderingen voor mensen met een elektrische auto, en ondernemers die een cursus, training of opleiding volgen. Daarnaast zal er een miljard euro worden uitgetrokken voor extra woningen, dus als je werk haalt uit de woningbouw, dan kan het zijn dat je meer opdrachten gaat krijgen.

 

Alle plannen zijn terug te lezen in de Miljoenennota en het Belastingplan 2022.

 

Bron: ZZP Nederland