Overzicht regeerakkoord (Prinsjesdag) 2021

05/10/2021

Via Instagram en Facebook hebben we een kort overzicht gedeeld over Prinsjesdag 2021. In dit artikel kunt u de uitgebreide toelichting lezen.

 

Netto meer inkomen voor Iedereen:

 

De inkomstenbelasting daalt
Bent u jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gaat u profiteren van een kleine daling van de eerste schijf in de inkomstenbelasting. Over uw inkomen tot aan € 69.398,- betaalt u 37,07% en dat was 37,10%.

Over uw inkomen in de 2e schijf (die geldt pas per € 69.399,-) blijft u wel 49,5% betalen. Die 2e schijf gaat in 2022 bij een hoger inkomen starten dan het bedrag in 2021 (vanaf € 68.508,-) waardoor u ook hieraan iets voordeel kunt hebben.
De bedragen aan algemene heffingskorting en arbeidskorting stijgen ook iets.

 

Zorgkosten
De inkomensafhankelijke bijdrage zorg op uw pensioen daalt
De premie, die op uw AOW en pensioen wordt ingehouden, bedraagt in 2021 nog 5,75% maar deze daalt in 2022 naar 5,45%. Voor ZZP’ers geldt dit ook, zie onderaan dit artikel.
Voor werkgevers zakt deze premie van 7% in 2021 naar 6,7% in 2022.
Het verplichte eigen risico, welk bedrag door uw zorgverzekeraar wordt verrekend,  blijft € 385,- in 2022.

 

Onkosten
Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers maximaal € 2,- per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden, maar dit kan niet worden gecombineerd met de vrijstelling voor reiskostenvergoeding daar waar een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de werkplek. Dus de onbelaste reiskostenvergoeding mag dan niet worden verstrekt in die situatie.

 

De 128-dagenregeling die werkgevers kunnen toepassen voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt in het Belastingplan 2022 aangepast. Vanwege de introductie van de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding, waarvoor een vergelijkbare regeling gaat gelden, geldt de regeling voortaan pro rata, oftewel die wordt aangepast aan de verhouding van de dagen welke u niet thuiswerkt maar op de werkplek.

 

Compensatie transitievergoeding

Het kabinet maakt ook komend jaar miljoenen euro’s vrij voor de compensatie van transitievergoedingen bij ontslag. De compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wordt mogelijk in 2022 in meer situaties beschikbaar. Nu in 2021 bestaat deze regeling alleen voor “kleine” werkgevers die vanwege overlijden of pensionering hun bedrijf moeten stoppen. De bedoeling is dat deze regeling ook beschikbaar komt voor werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen wegens ziekte of gebreken.

 

STAP

Vanaf 1 maart 2022 is door werknemers budget van de subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP) aan te vragen. (in De Machinist van oktober 2021 staat een uitgebreid artikel over dit onderwerp.)

 

Vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken ouderschapsverlof met UWV-uitkering
Deze wordt voor de helft doorbetaald, maar het verlof moet wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

De overige 17 weken wettelijk ouderschapsverlof blijven onbetaald en zult u voor de 8e verjaardag van het kind moeten hebben opgenomen.

 

Bijtelling

De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2021 voortgezet maar wel geleidelijk afgebouwd

 

Pensioen
Veel werkgevers voeren vanaf 2022 via de cao de vertrekregeling in waarmee werknemers geboren vóór 1 oktober 1961 eerder kunnen stoppen met werken zonder dat de werkgever een boete betaalt. De regeling mag maximaal 3 jaar voor de AOW-datum ingaan. De uitkering is maximaal €22.500,- per jaar. Over alles daarboven betaalt de werkgever een boete. U vindt dit terug in de zwaarwerkregelingen zoals deze nu voor de Bouw & UTA en het vervoer is geregeld.

 

Pensioenverdeling bij scheiding
De invoering van de nieuwe Wet pensioenverdeling bij scheiding wordt op 1 juli 2022 van kracht. U en de partner van wie u gescheiden bent krijgen beiden uw eigen pensioen aanspraak. 

 

Uitkeren pensioen

Vanaf 2023 is het mogelijk om op de pensioendatum 10% van het opgebouwde pensioen (zowel het pensioen wat u opbouwt via de werkgever als de lijfrente) ineens (dus via één bedrag) te laten uitkeren. Wellicht is dit bedrag dan te gebruiken voor een aflossing op de hypotheek. Wij adviseren u wel van te voren contact op te nemen met onze servicedesk, want deze keuze kan tevens gevolgen hebben voor uw rechten op bijvoorbeeld zorgtoeslag, maar dit kan ook doorwerken in een naheffing van de inkomstenbelasting, omdat hierover wellicht meer belasting verschuldigd is en/of dit ten koste gaat van uw ouderenkorting.  Ook moet u zich ervan bewust zijn dat een pensioenstorting ineens levenslang tot een lager resterend ouderdomspensioen zal leiden.

 

ZZP’ers

 

De zelfstandigenaftrek daalt
Zoals al bekend gaat de zelfstandigenaftrek in 2022 € 6.670,- naar € 6.610,-. Hierdoor moet je als zzp’er meer belasting gaan betalen. De zelfstandigenaftrek is bedoeld voor ondernemers die in een jaar tijd meer dan 1225 uur aan hun eigen bedrijf besteden, dit noemen ze het urencriterium. Aan de andere kant gaat de inkomstenbelasting omlaag, zoals we aan het begin van dit artikel hebben geschreven (daling inkomstenbelasting en stijging heffingskortingen en verruimen van het inkomen in schijf 1).

 

Inkomensafhankelijk bijdrage zorg daalt
In 2021 is het tarief van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (zvw) nog 5,75%. In 2022 wordt dit 5,45%. Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage zvw via je inkomstenbelasting. Deze verplichte premie staat los van de premie die je betaalt aan je zorgverzekeraar.

 

Opdrachtgeversverklaring 

Met ingang van 2022 moeten zelfstandigen online een opdrachtgeversverklaring invullen om aan de Belastingdienst te bewijzen dat zij geen schijnzelfstandigen zijn. De precieze ingangsdatum van de verplichte controle op schijnzelfstandigheid is nog onbekend.

 

De invoerdatum voor de Wet DBA wordt in ieder geval doorgeschoven naar het volgende kabinet.