Cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

07/10/2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022, algemeen verbindend verklaard met ingang van 23 september 2021. Dit besluit is 28 september 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen voor alle werkgevers en werknemers in de sector, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.