Verhoging pensioenpremie noodzakelijk

11/10/2021

Aan de leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps werkzaam onder de cao Rail Infra Structuur

 

Beste leden van HZC,

 

In 2016 is met instemming van leden van de verschillende vakorganisaties akkoord gegaan met een tijdelijke bevriezing van de pensioenopbouw. Wij hebben toen naar werkgevers aangegeven in de toekomst overleg te willen over het verhogen van het opbouwpercentage voor pensioen naar het niveau van de maximale fiscale ruimte. Het laatste jaar zijn we gaan aandringen bij werkgevers om nu echt tot verhoging over te gaan en hebben zij met de cao onderhandelingen beloofd hiervoor geld te reserveren. Dat betekent ook dat een inleg van werknemers wordt gevraagd.

 

Na diverse overleggen tussen de bonden en werkgevers hebben we afgesproken een eerste stap hierin te zetten per 1 januari 2022. De opbouw wordt verhoogd van 20% naar 22%. Wat dat betekent kunt u in de toelichting lezen (zie ook de Pdf onder Documenten).

HZC benadrukt -samen met de andere bonden- het belang van deze verhoging, om een fatsoenlijk pensioen te borgen. Mocht u het onverhoopt hier niet mee eens zijn of hierover vragen hebben, stuur dan een bericht naar riscao@hzc.nl

De huidige cao, die loopt tot en met eind 2022, is inmiddels Algemene Verbindend Verklaard.

 

Met vriendelijke groet,

Vakvereniging HZC

 

Wilma Hermsen

Rayonbestuurder Midden NL