Uitbreiding (deels) betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

14/10/2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel om het ouderschapsverlof uit te breiden. Dit komt voort uit het regeerakkoord 2021 (Prinsjesdag).


Hoe is de regeling nu?

De regeling die er nu is geeft recht op 26 weken verlof in totaal. Dit verlof kan opgenomen worden totdat je kind 8 is geworden. Je kunt er voor kiezen om dit verlof in gedeelten op te nemen. Deze regeling is onbetaald, tenzij je onder een cao werkt waarin een (gedeeltelijke) doorbetaling van dit verlof is geregeld. Wil je weten of dit voor jou geldt? Neem dan contact op met de Servicedesk.

 

De regeling per 2 augustus 2022

Als uitbreiding op deze regeling komt er met ingang van 2 augustus 2022 een recht op betaald ouderschapsverlof bij. Gedurende 9 van deze 26 weken kunnen beide ouders via het UWV een uitkering krijgen ter hoogte van 50% van je dagloon (maximaal € 225,57 per 1 juli 2021).
Als voorwaarde geldt wel dat die 9 weken in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Neem je dan die 9 weken niet op? Dan kun je ze wel volgens de al bestaande regeling in de eerste 8 levensjaren opnemen, alleen zonder dat je hiervoor een uitkering van 50% krijgt.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een motie waarin doorbetaling van 70% van het dagloon is afgesproken. Mogelijk wordt de uitkering dus nog verhoogd! Het nieuwe kabinet moet hier nog over gaan beslissen. Als er meer informatie bekend is, zullen we dit uiteraard delen.

 

De regeling voor moeders

Het al langer bestaande recht voor de moeder op 16 weken doorbetaald zwangerschaps- en bevallingsverlof blijft bestaan.

 

Geboorteverlof

Ook blijft het recht op geboorteverlof bestaan. Je kunt als partner 6 weken geboorteverlof opnemen. Van deze 6 weken is de eerste week doorbetaald verlof voor het aantal contracturen per week voor de partner. Deze week moet je binnen 4 weken na de geboorte opnemen. De andere 5 weken kunnen pas ná opname van die doorbetaalde week worden opgenomen en moeten binnen de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Deze 5 weken zijn niet doorbetaald, maar hiervoor kun je een uitkering krijgen via UWV. Deze bedraagt ook 70% van het dagloon, rekening houdend met datzelfde maximum dagloon. Jouw werkgever kan deze uitkering voor jou aanvragen

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met de HZC Servicedesk via 030-6006070 of mail naar servicedesk@hzc.nl