Vernieuwde CROW richtlijnen

12/10/2021

De vernieuwde richtlijn CROW 96b brengt grote veranderingen met zich mee. Tijdens de diverse trainingen Veilig werken langs de weg van IPC Groene Ruimte komen er dan ook veel vragen over.

Een aantal van de grootste veranderingen: 

  • Je gaat uit van een principe maatregel.  In het principe wordt alleen aangegeven hoe een maatregel is opgebouwd, er wordt niet tot in detail ingegaan op bijvoorbeeld de afstanden ten opzichte van de feitelijke werkplek.
  • Je hebt ook een standaardmaatregel. Een standaardmaatregel is een geijkte (lees: onderzochte, getoetste en goed bevonden) maatregel waarvan een groep mensen met elkaar heeft afgesproken dat ze hem zullen gebruiken. De afspraken worden vastgelegd in een document, waarin de specificaties staan beschreven.
  • Publicatie ‘Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden’ uit juni 2012), is vervallen. Nu hoofdstuk 10 in het boek Werken op niet auto-autosnelwegen.
  • Een botsabsorber met auto een totaal gewicht moet hebben van 10000kg
  • Belangrijk is dat alle te gebruiken materialen reflectie klasse 3 moeten worden, tot 1 januari 2026 geldt een overgangsregel.
  • Dat signaalkleding oranjerood wordt, lees oranje conform rijkwaterstaateisen, tot 1 januari 2026 geldt er een overgangsregeling.
  • Bij een GOW-weg wordt het begin van het werkvak gemarkeerd met 3 pylonen tegen elkaar te plaatsen.

Lees er meer over op de website van IPC Groen.