Overwerk bouw-cao

Er is volop werk in de bouw-sector. Maar hoe zit het nou precies met overwerk? En de vergoeding hiervan?

 

Overwerk

Er is sprake van overwerk als je meer werkt dan jouw normale werkdag of de ingeroosterde dag. De uitzondering hierop is als er sprake is van een spaarurenmodel.

Als je overwerkt, heb je de keuze om hiervoor een vergoeding te krijgen in geld of in vrije tijd. Wil je hiervan gebruik maken? Dan moet je dit binnen 3 werkdagen na het overwerk doorgeven aan jouw werkgever.

 

Vergoedingen

Wat voor toeslag is er afgesproken voor overwerk? De toeslag geldt voor overwerk in geld én in vrije tijd:

  • Voor de eerste 3 overuren die voorafgaand of aansluiten aan de de normale werkdag worden gemaakt: 25%
  • Voor de overige overuren tussen maandag 05:00 uur en zaterdag 21:00 uur: 50% 
  • Overwerkuren tussen zaterdag 21:00 en maandag 05:00 of op een feestdag: 100%

 

Heb je vragen over overwerk? Of wil je jouw loonstrook laten controleren? Neem dan contact op met de HZC Servicedesk: 030-6006070 of servicedesk@hzc.nl.