HZC juicht volledige wegafsluiting bij onderhoud toe

25/10/2021

Jarenlange pleidooien HZC vinden eindelijk gehoor

Dat het vierkant afsluiten van wegen tijdens onderhoudswerkzaamheden mogelijk de standaard wordt, is warm ontvangen in de wegenbouw. Bij de A12 namen Heijmans en Rijkswaterstaat de proef op de som. ‘Heel bouwend Nederland kijkt mee.’ Ook HZC juicht volledige afsluiting toe. Jarenlang heeft voorzitter René van der Steen hiervoor gepleit bij Rijkswaterstaat.

 

De overweging om het volledig en langdurig afsluiten van snelwegen bij onderhoudswerkzaamheden vaker in te zetten ontlokte vorige week gejubel van HZC, wegenbouwers én bij veiligheidsdeskundigen. Nog voorbarig, wellicht, want de vernieuwde aanpak van verkeershinder bij onderhoud ligt er nog niet. Cobouw haalde de eerste reacties op. Die zijn zonder uitzondering positief. Daarmee lijken de seinen op groen te staan voor het vaker inzetten van de werkwijze ‘kort en hevig’, maar de evaluatie van de werkzaamheden aan de A12 moet nog plaatsvinden.

HZC juicht de veranderde houding van Rijkswaterstaat, die nu veiligheid voor de wegwerkers meer prioriteit geeft ten opzichte van de doorstroming van het verkeer, toe. Ervaringen bij het recente onderhoud aan de A12 geven aan dat de veiligheid en rust in het werkvak een opvallend succes waren van deze aanpak. Daardoor is er ook meer oog en tijd voor kwaliteit.

Nu de rijksoverheid hier een mooie stap lijkt te zetten, richt HZC zich meer op andere overheidsopdrachtgevers. “Op gemeentelijk niveau valt er op het terrein van veiligheid nog heel wat te halen”, weet een HZC-woordvoerder te melden. “Daar zullen wij ons de komende tijd dan ook meer op gaan richten.”

 

Op de website van Cobouw kun je er meer over lezen.