HZC 75 JAAR !!!

02/11/2021

Op 2 november 1946 werd Vakvereniging Het Zwarte Corps opgericht. Want, zo was de mening van de oprichters, er was speciale aandacht nodig voor het beroep van machinist. Vandaag bestaat HZC 75 jaar. En zijn we nog steeds blij een categorale bond te zijn, met speciale aandacht voor het vak.

 

Het eerste bestuur van HZC

 

Uit de stukken die nog uit die tijd zijn overgebleven, blijkt dat HZC ook toen al wilde steunen op twee pijlers: de eenheid van alle werkers binnen een bedrijf èn speciale aandacht voor de bijzondere belangen van de machinist.

In die 75 jaar heeft HZC veel weten te bereiken op het vlak van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook heeft de bond er aan bijgedragen om het vakmanschap van de machinist en het machinegebonden personeel te vergroten.

Vandaag is een mooi moment om er met een feestelijk tintje bij stil te staan. Vooral ook vanuit de overtuiging dat het nog steeds van groot belang is voor de werkende mens om zich te verenigen in vakbond die voor hun belangen op kan komen.

 

Wie jarig is, trakteert!

Houd onze Facebook en Instagram in de gaten voor een mooie winactie! Je kunt 6 maanden gratis lidmaatschap winnen èn twee mooie schaalmodellen!

 

Toekomst

HZC wil samen met andere bonden en werkgevers blijven zorgdragen voor omstandigheden die gezond en veilig werken mogelijk maken. In de dienstverlening biedt HZC persoonlijke aandacht voor ieder lid. Aandacht voor vakmanschap en kennis van het vak blijven ook belangrijke kernwaarden voor HZC. En met iedereen die met ons vak bezig is, wil HZC samenwerken om tot constructieve oplossingen te komen.

Daarom nemen we ook niet al te veel tijd om bij dit bijzondere moment – 75 jaar HZC – stil te staan. Want we zijn betrokken bij uw werk en de passie die u hebt voor uw vak. En dus willen we vooruit. Om vanuit de passie voor ons vak als belangenbehartiger en vakbondsmensen uw vakmanschap te ondersteunen en de kwaliteit van uw werkomgeving te verbeteren. Met samen nog heel veel jaren HZC !!!