Werkgevers en hun werknemers versterken elkaar met scholingssubsidie

19/11/2021

Behoud van ervaren personeel is de komende jaren zeer belangrijk voor werkgevers en werknemers in de GGI-sector. Hiervoor worden o.a. scholingsvouchers ingezet.  

 

Regeling scholingsvouchers

Om jou en je werkgever duurzaam met elkaar te verbinden, kun je gebruik maken van de regeling scholingsvouchers.

Per bedrijf dat aangesloten is bij de cao GGI is een bedrag van maximaal € 3.000,- beschikbaar voor trainingsmogelijkheden die werknemer(s) en werkgever samen verder brengt.

Jouw werkgever kan hiervoor een aanvraag doen.

Voor 2022 is er een eerste tranche van € 75.000,- beschikbaar. Een onafhankelijke opleidingscoach namens werkgevers en vakbonden begeleidt het proces op jouw bedrijf. De inschrijvingstermijn sluit 3 december a.s.

 

Hoe werkt het?

  1. Jij en jouw werkgever kiezen in goed overleg een relevante training die jullie allebei verder brengt de komende jaren. De gekozen training is relevant voor het bedrijf én sluit aan op jouw ontwikkelingsperspectief.
  2. Jouw werkgever geeft zich op voor deelname aan de regeling scholingsvouchers, voordat de training van start gaat. De inschrijvingstermijn loopt van 17 november 2021 t/m 3 december 2021.
  3. Zodra jouw werkgever de toekenning heeft gehad maakt de scholingscoach een afspraak met jou en jouw leidinggevende voor een ontwikkelgesprek .
  4. De scholingscoach stelt het Persoonlijk Ontwikkel Plan op en bewaakt de voortgang. Daarna kan er worden gestart met de training/opleiding
  5. Na de met goed gevolg afgeronde opleiding wordt het bedrag van de opleiding uitgekeerd aan jouw werkgever.

Meer weten of deelnemen? Bespreek dit met jouw werkgever of neem vooraf contact op met HZC via servicedesk@hzc.nl of 030-6006070 of klik op de link hieronder voor meer informatie.