IOW

Was je minimaal 60 jaar bij ingang van de WW- of WGA-uitkering? Dan heb je mogelijk na afloop van de uitkering recht op een IOW-uitkering.

 

Voorwaarden IOW na afloop WW-uitkering

je was 60 jaar of ouder op de eerste dag dat je werkloos werd. Dit geldt als je WW-uitkering begon voor 1 januari 2020, of;

Je was 60 jaar en 4 maanden of ouder op de eerste dag dat je werkloos werd. Dit geldt als je WW-uitkering begon op of na 1 januari 2020.

  • Je hebt de einddatum van de WW-uitkering is bereikt;
  • Je WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2024;
  • Je kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat je op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voor de WW voldeed.

 

Voorwaarden IOW na afloop WGA-uitkering

  • Je was 60 jaar ouder toen de WGA-uitkering inging; de WGAuitkering is begonnen na 1 januari 2020 en voor 1 januari 2020;
  • Je heeft de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering bereikt; Had je een WW-uitkering voordat je arbeidsongeschikt werd? Dan heb je alleen recht op een IOW-uitkering als:
  • Je werkloos werd na 30 september 2006;
  • Je op de 1e dag van werkloosheid 60 jaar of ouder was.

 

Hoogte IOW-uitkering

De hoogte van de IOW-uitkering is 70% van het minimumloon. Bij de IOW wordt er niet gekeken naar het vermogen van jou en/ of jouw partner. Ook wordt er niet gekeken naar het inkomen van jouw partner.

 

Duur IOW-uitkering

Wanneer je recht hebt op een IOW-uitkering, dan blijft de uitkering doorlopen tot aan je AOW-gerechtigde leeftijd.

 

Verplichtingen IOW

Voor de IOW gelden dezelfde verplichtingen als voor de IOAW. Alleen heeft jouw partner geen sollicitatieplicht.

 

Heb je specifieke vragen over jouw situatie? Neem dan contact op met de servicedesk. Dit kan telefonisch via 030-600 60 70 of per mail.