IOAW

Was je minimaal 50 jaar was bij ingang van jouw WW- of WGAuitkering? Ben Je geboren voor 1965? Dan heb je mogelijk recht op een IOAW-uitkering wanneer je WW- of WGA-uitkering stopt.

 

Voorwaarden IOAW-uitkering

Je komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als je onvoldoende inkomen hebt om van te leven. Voor de IOAW telt ook het inkomen van jouw partner ook mee. Daarnaast moet je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

 

Bij werkloosheid

  • Je was minimaal 50 jaar toen je werkloos werd. Ook had je recht op een WW-uitkering voor minimaal 3 maanden
  • Je bent jonger dan de AOW-leeftijd;

 

Bij arbeidsongeschiktheid

  • Je hebt op of na je 50e recht gekregen op een WGA-uitkering.
  • De WGA-uitkering is gestopt omdat je bij de herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • Je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En je had op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering.

 

IOAW en WIA

Door invoering van de WIA geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Mogelijk heb je dan wel recht op een toeslag van het UWV. Wil je weten of je voor de toeslag in aanmerking komt? Dan kun je contact opnemen met de Servicedesk.

 

Hoogte IOAW-uitkering

De hoogte van de IOAW-uitkering is maximaal 70% van het minimumloon. Bij de IOAW wordt er niet gekeken naar jouw vermogen en/of van jouw partner. Er wordt wél gekeken naar het inkomen van jouw partner.

 

Duur IOAW-uitkering

Wanneer je recht hebt op een IOAW-uitkering, dan blijft de uitkering doorlopen tot aan je AOW-gerechtigde leeftijd.

 

Verplichtingen IOAW

Bij de IOAW heb je naast een aantal rechten ook een aantal plichten:

  • Je hebt een sollicitatieplicht;
  • Je moet aangeboden werk accepteren;
  • Je moet wijzigingen in jouw persoonlijke situatie doorgeven.

 

Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen, dit kun je nagaan bij de gemeente, of neem contact op met de Servicedesk. De verplichtingen gelden ook voor jouw partner. Dit geldt niet als jouw partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

 

Heb je specifieke vragen over jouw situatie? Neem dan contact op met de servicedesk. Dit kan telefonisch via 030-600 60 70 of per mail.