Vergoeding vakbondscontributie bouw-cao

In de gedrukte versie van de cao Bouw& Infra 2023 staat dat leden alleen van FNV en CNV een vergoeding krijgen voor hun betaalde contributie. Dit is onjuist. Er mag namelijk geen onderscheid gemaakt worden in vakbondslidmaatschap.

 

Maar hoe zit het dan wel?

5.12 Vakbondscontributie

5.12.1 Waar gaat het om?

  • De werkgever betaalt eenmaal per jaar een vergoeding voor de door de werknemer betaalde vakbondscontributie.
  • Deze vergoeding bedraagt € 53,58 netto en € 54,92 netto vanaf 1 juli 2023.

 5.12.2 Voorwaarden

  • De werknemer vraagt de werkgever de vergoeding te betalen.
  • De werknemer laat de werkgever een bewijs zien van de contributiebetaling aan zijn werknemersorganisatie.

 

Dat betekent dat ook leden van HZC voor deze vergoeding in aanmerking komen!

 

Contact HZC

Als jouw werkgever daar anders over denkt, neem dan contact op met de servicedesk. Dit kan telefonisch via 030-6006070 of per mail.