Werken in Duitsland (SOKA BAU)

Wanneer je als bouwplaatsmedewerker, in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever, tijdelijk  in Duitsland gaat werken, dan blijft de cao Bouw & Infra van toepassing. Van tijdelijk werken is sprake zolang de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving op de werknemer van toepassing is. Maar de werkgever is verplicht om voor deze werknemers in Duitsland premies Ulak  af te dragen aan de Soka Bau  en deze premies komen in de plaats van de afdracht Tijdspaarfonds (TSF) vakantietoeslag (VT) en vakantiedagen (VD).  De eventuele afdracht van VT over de Spaaruren (SU) blijft wel bestaan.

 

Ulak toeslag

Zolang je als werknemer tijdelijk in Duitsland werk verricht, heb je recht op een Ulak toeslag, dit is een bruto toeslag per loonperiode en deze maakt geen deel uit van je VOL-loon. De hoogte van de ULAK-toeslag is zodanig dat je nettoloon tenminste gelijk is aan je nettoloon bij de normale volledige afdracht aan het TSF.

De hoogte van de premie die je werkgever verplicht is af te dragen aan het Soka Bau bedraagt 14,25% van het brutoloon dat je verdiend hebt in de periode die je in Duitsland werkt. Zoals gezegd mag hij deze bedragen in mindering brengen op de afdracht van TSF VT en D.

Wanneer je in Duitsland aan het werkt bent en verlof opneemt, dan mag de werkgever een opname doen uit de Ulak om het loon tijdens je verlofdagen door te betalen.

 

Schadeloosstelling

Als er een einde is gekomen aan de periode van het werken in Duitsland, dan moet de werkgever dat melden aan de Soka Bau. Mocht er nog geld in de pot staan, dan kun je een aanvraag om vergoeding indienen. Dit resterende geld kan dan worden uitgekeerd na minimaal 3 maanden, mits je niet werkloos bent en tevens niet werkzaam in Duitsland Op zich blijft het geld namelijk staan omdat ze ermee rekening houden dat je wellicht voor een andere werkgever daar weer tewerk wordt gesteld, zo zorgen ze ervoor dat de verlofrechten van werknemers niet verloren gaan.

Op deze vergoeding is Soka Bau verplicht om 21,1% loonheffing in te houden en af te dragen aan de belastingdienst te Wiesbaden, ook wanneer je minder dan 183 dagen in Duitsland hebt gewerkt in een jaar.

Om te voorkomen dat je die afdracht aan de Duitse belastingdienst krijgt, kun je ook wachten totdat de pot omgezet kan worden in een schadeloosstelling. Dan is het geen vergoeding meer die je aanvraagt. Stel, je hebt in 2020 in Duitsland gewerkt en er staat nog geld in de Ulak, dan kun je tot 01-01-2022 wachten en dan een schadeloosstelling aanvragen bij de Soka Bau. Let er wel op dat je alleen in het tweede kalenderjaar na het jaar waarin je in Duitsland hebt gewerkt, die schadeloosstelling kunt aanvragen. In dit voorbeeld dus:

Gewerkt in Duitsland in 2020, aanvraag schadeloosstelling tussen 01-01-2022 en 31-12-2022.

 

Belastingdienst Duitsland

Eventueel ingehouden loonheffing in Duitsland kun je dan waarschijnlijk terugvragen bij de belastingdienst te Wiesbaden.

 

Vragen

Meer informatie kun je vinden op de website van het Soka Bau. Heb je een vraag over jouw situatie? Neem dan contact op met de Servicedesk. Dit kan telefonisch via 030-6006070 of per mail.