Onwerkbaar weer – vorst (Waterbouw)

Wanneer is het te koud om te werken? En wat voor regeling is hiervoor in de Waterbouw-cao afgesproken? Veel vragen die op je afkomen als het weer (ineens) omslaat. Dit zijn de afspraken die gelden als er wordt gewerkt in Nederland. De afspraken die gelden voor onwerkbaar weer in de waterbouw zijn ondergebracht in de aparte regeling: cao onwerkbaar weer waterbouw.

 

Wanneer kun je niet werken als gevolg van vorst?

Er is in ieder geval sprake van een dag waarop als gevolg van vorst niet kan worden gewerkt als deze gelegen is in de periode van 1 november tot en met 31 maart en één of meer van de volgende vorstnormen is gehaald:

  • de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3°C;
  • de gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 09.00 uur -0,5°C of lager;
  • de gemeten temperatuur is om 09.00 uur -1,5°C of lager;
  • de gevoelstemperatuur is om 09.30 uur volgens de meting van 09.00 uur -6,0°C of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.
  • het vriest en wegen/looppaden zijn niet begaanbaar;
  • het vriest en er ligt sneeuw op de werkplek/werkobject wat niet eenvoudig valt te verwijderen;
  • Er is sprake van ijzel volgens het KNMI-weerstation in het postcodegebied, waarin je werkgebied ligt;

 

Recht op loon

Als je door weersomstandigheden je werk niet kunt doen, heb je gewoon recht op doorbetaling van het loon! Er zijn wel omstandigheden waarbij jouw werkgever niet meer het loon hoeft door te betalen. Dat is als de wachtdagen zijn verstreken.

 

Wachtdagen

Er zijn 2 wachtdagen afgesproken in de regeling van UWV. Tijdens deze 2 wachtdagen moet jouw werkgever 100% loon doorbetalen!

Jouw werkgever moet al bij de eerste vorstdag een vorst-WW aanvragen. En moet er elke dag een melding gedaan worden bij UWV. De wachtdagen gaan namelijk pas lopen na de melding aan het UWV. 

 

Vorst-WW

Zijn de 2 wachtdagen voorbij en gaat de vorst-WW lopen? Dan krijg je papieren van je werkgever die je moet tekenen. Twijfel je daar over? Laat HZC meekijken.

Elke onwerkbare dag moet door jouw werkgever apart vermeld worden. Ben je benieuwd wat hier allemaal bij komt kijken? Meer informatie van het UWV vind je hier.

Zelfs met deze uitkering blijf je gewoon in dienst. Jouw werkgever vult de vorst-WW aan met tenminste 30% van het voor jou geldende gemiddelde basisweekloon én dienstentoeslag. Het gemiddelde loon is gebaseerd op de 13 weken voorafgaande aan de vorst. Wordt jouw loon niet aangevuld? Neem contact op met HZC.

UWV stort het “loon” op de rekening van de werkgever

 

Mijn werkgever maakt geen gebruik van de vorst-WW

In dat geval zou jouw werkgever gewoon 100% van jouw loon moeten doorbetalen. Heeft jouw werkgever een andere regeling voorgesteld? Laat deze door HZC controleren.

 

Ontslag

Koude of extreme weersomstandigheden zijn geen reden voor ontslag! Komt jouw werkgever wel met een voorstel? Neem contact op met HZC!

 

Andere sector

Werk je in een andere sector? Dan kunnen er andere afspraken zijn. Kijk voor deze afspraken bij de themapagina van de sector waarin jij werkt.

 

Vragen

Wil je weten of de regeling die jouw werkgever voorstelt wel klopt? Of heb je andere vragen over onwerkbaar weer? Neem contact op met de Servicedesk. Dit kan via 030-6006070 of per mail aan servicedesk@hzc.nl.