Onwerkbaar weer – vorst (Vervoer)

23/12/2021

 

Wanneer is het te koud om te werken? En wat voor regeling is hiervoor in de vervoer-cao afgesproken? Veel vragen die op je afkomen als het weer (ineens) omslaat.

 

Wat staat er in de cao?

Is er sprake van onwerkbaar weer door vorst? Dan moet je werkgever in eerste instantie het loon gewoon doorbetalen. Zijn plicht tot loondoorbetaling bij vorst stopt als:

  • Je niet een verlofdag/vakantiedag geniet, én
  • Je niet kunt werken als gevolg van het onwerkbare weer/vorst, én
  • Er een vorst-WW hebt aangevraagd, én
  • De wachtdagen voorbij zijn, én
  • De werkgever heeft aan het UWV gemeld welke dagen je niet kon werken als gevolg van het onwerkbare weer/vorst.

 

Wachtdagen

Er zijn 2 wachtdagen afgesproken in de regeling van UWV. Tijdens deze 2 wachtdagen moet jouw werkgever 100% loon doorbetalen!

Jouw werkgever moet al bij de eerste vorstdag een vorst-WW aanvragen. En moet er elke dag een melding gedaan worden bij UWV. De wachtdagen gaan namelijk pas lopen na de melding aan het UWV.   

 

Vorst-WW

Zijn de 2 wachtdagen voorbij en gaat de vorst-WW lopen? Dan krijg je papieren van je werkgever die je moet tekenen. Twijfel je daar over? Laat HZC meekijken.

Elke onwerkbare dag moet door jouw werkgever apart vermeld worden. Ben je benieuwd wat hier allemaal bij komt kijken? Meer informatie van het UWV vind je hier.

Zelfs met deze uitkering blijf je gewoon in dienst. Je krijgt ook een aanvulling van jouw werkgever op de uitkering. De aanvulling op de WW is 25% van het vastgestelde dagloon. Per keer moet de werkgever dit maximaal 8 werkdagen én in totaal maximaal 19 werkdagen betalen. Daarna is de aanvulling nog 10% van het dagloon.

Wordt jouw loon niet aangevuld? Neem contact op met HZC.

 

Mijn werkgever maakt geen gebruik van de vorst-WW

In dat geval zou jouw werkgever gewoon 100% van jouw loon moeten doorbetalen. Heeft jouw werkgever een andere regeling voorgesteld? Laat deze door HZC controleren.

 

Ontslag

Koude of extreme weersomstandigheden zijn geen reden voor ontslag! Komt jouw werkgever wel met een voorstel? Neem contact op met HZC!

 

Andere sector

Werk je in een andere sector? Dan kunnen er andere afspraken zijn. Kijk voor deze afspraken bij de themapagina van de sector waarin jij werkt.

 

Vragen

Wil je weten of de regeling die jouw werkgever voorstelt wel klopt? Of heb je andere vragen over onwerkbaar weer? Neem contact op met de Servicedesk. Dit kan via 030-6006070 of per mail aan servicedesk@hzc.nl.