4-daagse werkweek cao Bouw & Infra

03/01/2022

Ben je 55 jaar of ouder en werkzaam onder de cao Bouw & Infra? Dan kun je vanaf dat moment deelnemen aan de vierdaagse werkweek. Mocht je op enig moment er weer mee willen stoppen, dan kan dat natuurlijk ook.

 

Inkomen

Je houdt bijna volledig het recht op loon voor 5 dagen per week/40 uur per week. De 5e dag per week vul je aan met bijvoorbeeld feestdagen, verlofdagenen roostervrije dagen inclusief de extra roostervrije dagen voor de oudere werknemer. Kom je vrije dagen tekort? Dan kun je een paar weken per jaar 5 dagen per week werken, of een aantal verlofdagen erbij kopen.

 

Planning

In goed overleg stellen jij en je werkgever samen een rooster op van de dagen waarop je werkt, als je hiermee maar aan de 32 uur per week komt. De inzet van de vrije dagen moet in dit rooster vastgelegd worden en dit rooster moet tenminste één maand voordat je deel gaat nemen aan de regeling, zijn vastgesteld.

Ben je benieuwd naar een voorbeeld jaarrooster aan voor het jaar 2022? Dit rooster kun je terugvinden onder documenten. Het bekijken/printen van documenten werkt als volgt: klik op de naam van het document op de pagina (onder Documenten) en vervolgens op Document openen.

 

Hoe vraag je de regeling aan?

Als je hieraan wilt gaan deelnemen moet je een officieel schriftelijk verzoek indienen bij de werkgever en de werkgever moet met het verzoek akkoord gaan, tenzij hij heel zwaarwegende bedrijfsbelangen kan aanvoeren waardoor hij echt aannemelijk kan maken dat het deelnamen aan de vierdaagse werkweek niet mogelijk is. Zijn beslissing moet ook schriftelijk komen, binnen 4 weken nadat hij jouw verzoek heeft ontvangen.

Waar moet je aan denken bij zwaarwegende bedrijfsbelangen? Niet aan een kortweg: dan heb ik geen machinist voor de 5e dag per week, want op zich zou je ook door een parttimer of gepensioneerde vervangen kunnen worden. Zeker als het een gangbare machine is waarop je draait!

 

Ziekte

Ben je ziek en wil je weten wat dat voor gevolgen heeft voor de regeling? Neem dan contact op met de servicedesk.

 

Contact HZC

Heb je vragen over de regeling? Neem dan contact op met de HZC Servicedesk: 030-6006070 of servicedesk@hzc.nl.