Werken naast pensioen/AOW – mag dat?

18/02/2022

Ga je met pensioen? Dan is vast één van je vragen: werken naast pensioen, mag ik dat? Daarom, beste (bijna) gepensioneerden, hierbij het antwoord. Ook op werken naast vervoegd pensioen. Om je een beetje wijzer te maken.

 

Bijverdienen naast je pensioen vóór of na je AOW-leeftijd

Allereerst is er een verschil tussen werken naast je pensioen vóór je AOW-leeftijd en vanaf je AOW-leeftijd. Laten we beginnen met het pensioen vóór je AOW. Ofwel je vroegpensioen, prepensioen, flexpensioen, vervroegd ouderdomspensioen of hoe je pensioenfonds, verzekeraar of premie pensioen instelling (PPI) dit ook noemt.

 

Met pensioen vóór 1 juli 2016

Ging je pensioen in vanaf je 60e?

Ging je met (vervroegd) pensioen tussen september 2011 en juli 2016? En was je bij de start van je (vervroegd) pensioen in ieder geval 60 jaar? Dan heb ik goed nieuws: je mag in veel gevallen onbeperkt bijverdienen.

 

Ging je pensioen in voor je 60e?

Was je jonger dan 60 toen je (vervroegd) pensioen inging? Dan zijn er beperkingen aan het bijverdienen. Let wel op: elk pensioenfonds heeft zijn eigen interpretatie op deze regel. Wil je zeker weten of je mag bijverdienen? Neem dan contact op met de Servicedesk. 

 

Werk je naast je pensioen?

Je pensioenfonds kort je inkomen in de meeste gevallen niet. Wel loop je het risico op een boete van de Belastingdienst. Dit komt omdat je bij pensioneren de intentie moest hebben om niet meer te werken. Als je achteraf toch iets wil bijverdienen, dan kan dat wel. Je moet dan wel aan de belasting kunnen laten zien dat dit niet de bedoeling was toen je bedacht om met pensioen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld via een intentieverklaring die je mogelijk hebt getekend bij de aanvraag van je pensioen.

 

Met pensioen ná 1 juli 2016

De Belastingdienst heeft deze regel aangepast.

Met pensioen voor of na 5 jaar voor je AOW-leeftijd?

De leeftijd vanaf wanneer je mag werken naast je vroegpensioen is nu: 5 jaar voor ingang van je AOW.

Een voorbeeld: is je AOW-leeftijd op 67 jaar? Dan mag je bijverdienen naast je pensioen als je pensioen ingaat vanaf je 62e. Ga je op je 61 jaar en 11 maanden met pensioen of eerder? Dan kan de Belastingdienst je een boete geven als je toch gaat bijverdienen naast je pensioen.

Als je de intentieverklaring eerlijk hebt ingevuld en je wilt door veranderende omstandigheden toch weer gaan werken, dan bestaat de mogelijkheid van vooroverleg met de Belastingdienst.

 

Werken naast pensioen via de overheid: AOW

Je mag gerust bijverdienen naast je AOW. Gelukkig! Geen gekke regels dus. Behalve als je een AOW-partnertoeslag krijgt. Tel dan je totale inkomen (inclusief AOW) en het inkomen van je partner bij elkaar op. Is dat bedrag hoger dan € 3.018,06 bruto per maand (in 2022)? Dan wordt je pensioen met maximaal 10 procent verlaagd.

Sommige inkomsten worden wel meegeteld en anderen niet of deels. Heeft je partner bijvoorbeeld een auto van de zaak, een WW of een levensloop uitkering? Kijk per type inkomen wat de gevolgen kunnen zijn.

 

Bron: Kandoor